Arkivpædagogik i Sverige


I Sverige har Skånes Arkivforbund fået et nationalt “opdrag” omkring arkivpædagogisk udvikling. En sådan satsning mangler vi endnu at se i Danmark, der kunne jo argumenteres for at Norge allerede indirekte har noget sådant i ABM-utvikling, og fx tiltaget med den kulturelle “skolesæk”. 

Det er helt naturligt at et pædagogisk/formidlingsmæssigt opdrag ligger i den private/kommunale arkivsektor, som har gjort det fleste erfaringer på området. Det samme ville være langt det mest hensigtsmæssige i Danmark.

Ved et nyligt overstået seminar i Stockholm, som Skånes Arkivforbund havde arrangeret, og som det svenske rigsarkiv lagde lokaler til. Der var rigtigt mange interessante oplæg, men jeg finder alligevel grund til at fremhæve  “Skolan och källor till kulturarvet på Internet. Stockholmskällan – ett exempel” ved Mats Hayen fra Stockholms stadsarkiv.  Udover at have nogle interessante sysnpunkter på digitale læremidler og sites i almindelighed, gennemgik Hayen den interessante site, der udmærker sig ved at være meget intuitiv og inviterende i sin form. Interessant er det jo også at se en quiz om et emne som døden, der retter sig imod en (iøvrigt meget velformidlet) udstilling på Stockholms Stadsmuseum … og så kan man vidne en bog med spøgelseshistorier fra byen. En spændende og utraditionel tilgang på www.stockholmskallan.se

Mit eget indlæg? Det rettede sig mest imod spørgsmålet om hvorvidt læring altid skal ses som noget, der foregår i formelle forløb. De fleste kulturarvsinstitutioner tænker mest læring som “undervisning og skoler” og ikke så meget i, hvordan man kan indgå i brugernes selvstyrede læringsprocesser og facilitere brugeres livslange læring.

Oplægget kan ses her og ligger på slideshare: