En historisk Historiens Dag?


gitteshave.jpg

Der er næppe tvivl om, at det er vanskeligt for nye genealogi-interesserede at finde rundt i de mange foreninger, websites m.m. som de forskellige foreninger har. Af historiske årsager er der tre forskellige foreninger, som dybest set vil det samme – støtte, udvikle og kvalificere interessen for genealogi – men alligevel har lidt forskellig profil.

Ved et møde forleden enedes repræsentanter i en arbejdsgruppe fra de foreninger faktisk for første gang om at satse på mere samarbejde. Det kan kun blive til gavn og glæde for slægtsforskerne, og vi arbejder nu fremad mod nogle konkrete tiltag som vi må se på i de respektive bestyrelser. Til sammen har vi alt: Et velfunderet tidsskrift med høj grad af videnskabelighed, et populært og flot magasin, masser af webressourcer og en bred folkelig forankring i de lokale slægtshistoriske foreninger. Det KAN næsten kun gå godt ;-)

Og NEJ, Gitte Høstbo og jeg er – så vidt vides i adskillige generationer – ikke i slægt, selvom det på dette billede måske godt kunne se sådan ud!