Fødselstiftelsens arkiver åbnes i dag


Der er sikkert mange genealogisk interesserede, som bliver glade over at komme ind på http://www.genealogi.dk i dag og se, at Fødselsstiftelsens arkiver nu er tilgængelige på almindlige vilkår. En klausulering “til evig tid” er jo også en ret så lang tilgængelighedsgrænse. Men da den blev indført i midten af 1700-tallet, kan man altså nu konkludere, at evigheden kun varer ca. 250 år. Og i nogle tilfælde endda kun ca. 150 år fordi den første lempelse skete i 1939, da der var brug for “arierattester” til personer, som fx skulle gøre forretninger med det nazistiske Tyskland.

Mon ikke rigtig mange slægtsforskere, der leder efter kvinden “Nr. 318” til deres anetavle vil glæde sig over den nye og lempeligere adgang?