Genealogi på museer?


dm0407.jpgInteressen for slægtsforskning er måske den mest udbredte og hastigst voksende historiske hobby. For alle kulturarvsinstitutioner kan interessen for den personlige historie fungere som en rød tråd ind i den fælles fortid. Med den stigende digitalisering er anknytning til brugeres helt personlige historie en oplagt mulighed for alle kulturarvsinstitutioner, ikke kun biblioteker og arkiver, som traditionelt har har slægtshistorisk interesserede som store brugergrupper.  Dette emne behandles i en artikel med titlen “Glimt af livets gåde”, bragt i tidsskriftet “Danske Museer” nr. 4/2007