Store Årsmøde week-end


Det har været “Store Årsmøde week-end” med generalforsamlinger i både Foreningen Danmarks Folkeminder, Dansk Historisk Fællesråd og Sammenslutningen af Lokalarkiver. Jeg kunne kun deltage i de to sidste, da de holdtes samme sted, og man må sige at arkivernes årsmøde samlede betydeligt flere end DHF´s. Forhåbentlig kan vi i fremtiden få startet en debat om DHF og få mere diskussion om hvad medlemmerne vil med foreningen, med tidsskriftet og med historie-online.dk. 100-års dagen nærmer sig og med den også status for, hvad en sådan historisk paraplyforening skal og kan i det 21. århundrede. Forhåbentlig lykkes det at udvikle foreningen og at bevare såvel den publikationslinje i tidsskriftet “Fortid og Nutid” og websiten historie-online.dk.

Arkivernes årsmøde var overstået væsentligt hurtigere end nogensinde før, men alligevel velbesøgt. Gennemsnitsalderen virker lidt højere end tidligere, måske fordi ODA-arkiverne trak aldersgennemsnittet ned?  Men naturligvis under alle omstændigheder interessant at mødes med og snakke med folk fra den folkelige arkivverden.