Spændende indsamling


Dansk Folkemindesamling har dokumenteret Ungdomshus-begivenhederne i Grøndalsvænge i samarbejde med den alternative nyhedsportal modkraft.dk. Det er et spændende projekt, som kan ses her

Der er selvfølgelig mange ting at diskutere, ved en sådan indsamlingsmodel. Jeg véd ikke, hvor og hvordan tingene lagres netmæssigt udover, at de er på Googlemaps. Hvis de nu ikke lagres andre steder – hvordan er så problemstillingen med adgang i fremtiden, langtidsbevaring – og hele kompleksiteten ifht. at akkumulere viden og kildemateriale på et sted, som man ikke selv ejer? Det er jo en diskussion som man også kunne finde ifht. brug af YouTube, Wikipedia etc. men som alligevel har en anden karakter, når det drejer sig om lagring og dermed bevaring af kildemateriale. Det er rigtigt spændende overvejelser, som man kan gøre sig her, og personligt er jeg ikke fuldstændigt afklaret… udover, at jeg selvfølgelig mener, at et offentligt arkiv altid også må have et “fysisk ejerskab” til det indsamlede materiale som på sigt skal stilles til rådighed for fremtidens brugere.

Men der er ikke for mig tvivl om, at dette er én af de veje, som etnologisk/folkloristisk indsamling i den grad bør afprøve og udvikle.