Roskildefreden og slægtsforskerne


Knapt er vi færdige med at “fejre” Københavns Bombardement, før en ny begivenhed kræver opmærksomhed. Til næste år er det 350 år siden, at Roskildefreden blev undertegnet og Danmark en pæn del mindre. Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslen og Bornholm … dog havde svenskerne ikke helt taget bornholmerne i ed, da de som bekendt slog den svenske kommandant ihjel og befriede sig selv. Ikke mindst på den baggrund er det egentlig urimeligt, at de meget dansksindede øboer har måttet trækkes med øgenavnet “reservesvenskere”.

Men næste år skal så Roskildefreden markeres og jeg deltog i den anledning i et lille møde med repræsentanter for slægtsforskerforeningen i Malmö, hvor næste års Svenske Slægtsforskerdage afholdes med temaet “Ny grænse – samme folk” og netop med Roskildefreden som tema. Også andre har planer om markeringer af begivenheden, som jo falder fint i tråd med markeringen af bombardementet. Og når vi så er færdige med dét kan vi begynde at se frem til det næste store nederlag og markere 150-året for 1864. En interessant række af historiske markeringer – måske fordi det er klogere at huske og lære af sine nederlag end at skryde over sine sejre?