Så blev der valg…


Endeligt blev det efterhånden længe ventede valg udskrevet – et lynvalg, ovenikøbet. Men det er der vel grunde til. Nogen synes åbenbart vi ikke behøver at diskutere sagen så længe, før krydset skal sættes?

I de kommende dage vil aviser og andre medier bugne af både politik og overbudspolitik på snart sagt alle områder. De fleste spørger interesseret til, hvad de forskellige partier mener mht.  ældrepolitik, miljø, uddannelse m.m. Altsammen vigtige og interessante emner. Bestemt. Men … hva´mæ´ kulturen? 

Hvem har nogle visioner her?  Hvem vil bevare og udvidde den gratis adgang til museer? Hvem vil skaffe midler til yderligere digitaliseringer af materiale fra arkiver og biblioteker, så stadigt flere kan få et aktivt forhold til kulturarven? Hvem vil udvikle og løfte fx folkeuniversiteter og aftenskoletilbud?

Kulturarv er en ressource for livslang læring, den åbner en vej for kvalificering ifht.  EU´s nøglekompetencer. Kulturarv kvalificerer, både fagligt og socialt.

Så hvem vil sætte kultur og historie i spil som katalysatorer for selvstyret læring til alle? …og hvem synes, at vi bare skal have nogen flere kanoner?