Dejlig 100 års dag


Fin dag i Århus hos Historisk Samfund.  I forbindelse med mit oplæg kom jeg til at filosofere lidt over året 1907, da foreningen startede. Et år uden kvindelig stemmeret og hvor det fag som oprindeligt er mit, knapt nok var opfundet som videnskabelig disciplin. Ingen e-mail, ingen nem adgang til transport, telefoner eller nogle af de mange ting, som idag er så nødvendige, når vi skal netværke. Selvom tiden er en anden kan man ikke lade være med at beundre de ildsjæle, som startede de amtshistoriske selskaber.

Et af de stor spørgsmål er jo netop hvordan vi “løfter arven” i et nyt århundrede. Jeg er ikke i tvivl om, at foreningsverdenen – også den historiske – vil ændre sig voldsomt i de kommende år. Mange foreninger vil sikkert bide i græsset, ligeledes mange traditionelle tidsskrifter og årbøger. Selvom indholdet er ganske udmærket og overdentligt lødigt. Vi trænger til at se på vores formidlingsformer i den historiske foreningsverden.