Et rencontre i Malmö


Så fik man også prøvet at holde oplæg og diskutere med simultantolkning til fransk. Et par spændende dage i Malmö med europæiske lokale kulturpolitikere og arkivfolk. Jeg bidrog med indlæget “Archives and the 2.0 culture”, et emne, som jeg i øjeblikket er meget optaget af. Netop fordi arkiver tilbyder mulighed for stærkt individualiseret brug af samlingerne, tror jeg at arkiver (uanset hvor de måtte befinde sig) har et gevaldigt potentiale i det man netop kunne kalde “2.0-kulturen” med alle dens forventninger om personalisering, individualitet og servicering af “lange haler”. Spændende at høre hvordan andre i Europa ser på sagen og fænomenet ifht. kulturarvsbranchen.  Bente Jensen fra Aalborg Stadsarkiv holdt et flot og problematiserende oplæg om de kommercielle aspekter omkring samlingerne og deres anvendelse.

Les rencontres er et program med tilbagevendende møder og aktiviteter http://www.lesrencontres.org …man kan skifte til engelsk progversion i højre hjørne, hvis ens skolefransk er blevet lidt rustent.