Den første danske historierejse i Second Life


På besøg i Second LifeSjovt nok var det kun kvindelige avatarer, som mødte op til den første af de tre historiske rejser i Second Life, som tilbydes gennem Alt om Historie (mere info på http://www.historie-online.dk hvis du vil med). Det var en vanskelig opgave, fordi flere af avatarerne var helt nyfødte, og havde problemer med fx at gå, flyve og teleportere. Men arragementet viste med al tydelighedhed, at selvom begyndelse er svær – så er det heller ikke så svært at det er umuligt. Vi besøgte bl.a. et vikingecenter, Stonehenge og en romersk bar i antikken.

Det er ikke svært at fremsætte kritikpunkter overfor historiestederne i SL. Der er dels problemerne med grafikken, som godt kunne være bedre, men også meget forskellige ambitionsniveauer, når det gælder autencitetsbestræbelserne. Her er der gode muligheder for forbedring – fx ved at kulturarvsinstitutionerne også afprøver mediet.  Ligesom med nettet i dets barndom er det tydeligt, at det især er enthusiastiske og interesserede privatpersoner, som har taget SL til sig og på eget initiativ bringer kulturarven derind. Personligt tror jeg, at metaverser (ikke nødvendigvis forstået som SL) vil består og udvikle sig. Der er mange muligheder – også for læring!