Undervisning på Bib-skolen


Det slår mig næsten hver gang jeg har undervist i genealogi på Biblioteksskolen, hvor meget bedre end deres stereotype rygte, bibliotekarer egentlig er. Bibliotekarer er ikke “knold-i-nakken-og-der skal-være-ro-på-læsesaen” typer, snarere tværtimod. Fx er bibliotekarer måske en af de vidensprofessioner, som har den største og mest levende interesse for nye medier og for at inddrage brugere ud fra disses egne interesser. Og biblioteker tør, på godt og ondt, gå nye veje: se fx www.bibstream.dk, som i princippet kunne have været lavet af mange typer af vidensinstitutioner. Bibliotekarer har ikke den form for faglighed, der kommer af at have læst alle bøgerne selv, men den der handler om generel vidensformidling. Og det er et spændende fagområde at stifte bekendtskab med, når man ellers mest arbejder sammen med de spidskompetente. Men netop på grund af den bredere tilgang, kan bibliotekerne måske spille en særlig rolle i kulturarvspædagogikken? Det er fx tankevækkende, at det netop er bibliotekerne og Biblioteksskolen, som fx tager genealogien op som efterudanndelsesområde.