Glade mennesker lærer bedst


webgruppen_paa_fuglborg.jpg

Webgruppen holder netværksmøde på Nyborg Strand under det nys overståede “Fuglsø”-møde samme steds. Takket være Rune Clausen fra Skolemuseet kunne en helt ny blog www.formidlingsnet.dk officielt gå i luften. Den gamle blog – digitalemuseer- er nu nedlagt og den nye omfatter nu hele formidlingsnetværket. 

Det er næsten altid hårdt at komme ned på jorden igen efter konferencer og seminarer, hvor man har fået  masser af nye spændende ideer, som man godt véd at hverdagens ressourcer nok ikke lige kan honorere i morgen.

De to indlæg på det nys overståede “Fuglsø-møde i Nyborg”, der satte sig mest markant i min erindring var dels et oplæg af Kjeld Freden, som bl.a. hævdede at glæde er en følelse, som befordrer og understøtter læring. Meget interessant pointe. For noget af det der gør mennesker glade er jo kulturarv! Som skrevet på konferencebloggen satte dette oplæg mere videnskabelige ord på begrebet funability. Det andet oplæg som gjorde stort indtryk på mig var Michael Days, som også var konferencens sidste. På venlig, enkel – og meget britisk – facon gennemgik han de ni store udfordringer, som han ser for museerne i den kommende tid. Men i min optik er der næppe grund til at begrænse dem kun til museer, grundlæggende tror jeg at de kunne gælde for kulturarvssektoren som helhed. Han formåede at beskrive en meget foranderlig verden, hvor omstilling og nytænkning på såvel digitale som analoge platforme bliver afgørende. Han beskrev fx den digitale udfordring og så ikke umiddelbart tegn på en egentlig off-line generation i horisonten, og forholdt sig desuden til globalisering, ændringer på arbejdsmarkedet og i befolkningssammensætningen. En yderligere pointe var den generelt store interesse i historie og det fænomen, at storytelling også er en vigtig del af den historiske fortælling. Enkelt og begavet fremlagt.