Vagtskifte i DHF


Så blev årets repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd klaret. I år blev mødet holdt på Hornstrupcenteret sammen med DLF. Og der var vagtskifte på mange fronter. Bl.a. takkede formanden Poul Porskær fra Vejle af og afløses af Søren Bitsch fra Center for Byhistorie. Som det ses var der naturligvis en erkendtlighed til den afgånde formand, som har gjort eb stor indsats for DHF og foreningens medlemsorganisationer,

En stor opgave i det kommende år bliver forberedelsen af 100-års jubilæet… og fremtiden. For har en forening som Dansk Historisk Fællesråd en mission idag? Og i givet fald hvilken? Hvad vil medlemmerne med foreningen fremover…?