Digitale museumsinspektører


Øv… desværre var der en del frameldinger i sidste øjeblik til dagens arrangement. Min første feriedag i lang tid blev brugt til en web 2.0 dag for netværket af yngre museumsinspektører. Og desværre blev arrangementet ramt af afbud. Men dem der kom havde vi en fin dag sammen med! Jeg fornemmer i høj grad de milde, digitale briser i kulturarvslandskabet.

Og der er ingen tvivl om, at en mere digital udvikling er nødvendig. Som kulturarvsarbejdere er det vigtigt at have de kulturelle kompetencer der skal til for reelt at vurdere tjenester, netværkssteder etc. som platform for sin institutions digitale tilstedeværelse. Man kan vel også tale om institutioners og emnefelters “digitale håndtryk”. I sagens natur er kulturarvsfolket i et vist omfang et tilbageskuende folkefærd. Vi interesserer os for at dokumentere, afdække og debattere fortiden, og hvordan den hænger sammen med både nutid og fremtid.

Men netop fordi vi også har øjnene rettet imod nutiden, er det vigtigt at kunne fungere digitalt. Det gælder kulturelt, men også i et vist omfang teknisk. En vis mængde praktisk viden er jo nødvendig for at kunne bruge og dermed vurdere nutidens digitale muligheder. Et basalt niveau i brug af fx sociale medier er (snart) lige så vigtigt som at kunne tænde sin PC, sende en e-mail og bruge fx tekstbehandling og regneark. De, der ikke kan kommunikere digitalt er meget svære at få øje på og komme i dialog med. Men processen er heldigvis i fuld gang.