Mere genealogisamarbejde


En rigtig god og konstruktiv dag for de tre genealogiske foreninger i dag i Odense. Der er ingen tvivl om, at det for den generelle slægtshistoriske interesse vil være en fordel, hvis de eksisterende foreninger kunne nå frem til en højere kadence i samarbejdet. Tilsammen har de tre forskellige foreninger de produkter og kvaliteter, der kunne skabe et virkeligt stærkt og slagkraftigt focus for interessen omkring genealogi og personalhistorie. Og interessant nok er der ingen af de eksisterende foreninger, der pt. har “det hele” i tilstrækkelig grad. Flere har overlappende styrker og kompetencer, men ikke i samme grad.

Ved mødet, som var en form for bestyrelsesseminar, blev der truffet beslutning om at inventere hvad der bruges af ressourcer på de produkter og aktiviteter, som foreningerne pt. kan tilbyde, ikke mindst i den digitlae verden. Det vil være interessant, om det er muligt at nå frem til et mere omfattende samarbejde på netop dette felt.