Min historie bliver social


En hurtig anetavle på familjeband. Min mødrende linje tilbage til tip-2 oldemor Anna Stina Lundahl født 1827 i Angelstad i Småland.
En hurtig anetavle på familjeband. Min mødrende linje tilbage til tip-2 oldemor Anna Stina Lundahl født 1827 i Angelstad i Småland.

Først kom geni.com og kindo.com som sociale genealogisteder. Der var mange problemstillinger i dem, bl.a. manglende import af gecom-filer m.m. som er vigtigt for den slægtshistorisk interesserede, at det ikke var muligt at filtrere levende og døde m.m. Flere af disse ting er nu rettet, og der er næppe tvivl om at hvis nogen kan bruge 2.0 så er det de slægts og lokalhistorisk interesserede.

Der findes (endnu) ikke danske sites, men både amerikanske Footonote og den svenske familjeband er nu ude i beta. Den amerikanske site virker vældigt ambitiøs og har nok det bedste 2.0 look-and-feel blandt de sociale genealogisites. Der er mulighed for at skabe tidslinher, tilknytte historier og dokumenter til de enkelte personer og i det hele taget samarbejde kreativt. Familjeband minder mere om de tidligere typer af sites, dog med meget-meget den væsentlige undtagelse at det er muligt at sammenkoble elektroniske kopier fra kirkebøger og husforhør med personer på éns anetavle, og at sammenholde anetavlens indhold med den store sociale søstersite, bygdeband, hvor en række hembygdsforeninger allerede har oprettet sig og placerer materiale.

Der er enorme perspektiver i sådanne sites, der gør det muligt for historieinteresserede brugere at håndtere en bred vifte af elektroniske materialer. Der er en utrolig styrke i netop muligheden for at kombinere data fra forskellige institutionstyper med udgangspunkt i brugernes interesse. Dét, som binder brugerne sammen, er ikke interessen i materiale fra enten statslige, kommunale eller private institutioner. Ingen lokal- eller slægtshistorisk interesseret ville afvise at anvende fx et foto af oldefar, fordi dette var fundet på fx et statsligt museum og ikke i et kommunalt arkiv. Brugerinteresse tager ikke udgangspunkt i institutionelle rammer, men i et emne, en person, en lokalitet, osv. Mulighed for søgninger på tværs i databaser og mulighed for at mashe det fundne på nye platforme er et interessant perspektiv på tilgængeliggørelse og formidling/dialog om kulturarv.

Amerikanske footnote - meget "2.0-agtig" i look and feel.
Amerikanske footnote - meget 2.0 i look-and-feel