Folkeminder i 100 år


For lidt over 100 år siden blev der holdt stiftende møde i “Foreningen Danmarks Folkeminder” på Askov Højskole. Ikke noget tilfældigt sted, for mange af de mænd, der bar “folkemindesagen” i den første år var inspirerede af højskolebevægelsens tanker om folkeoplysning. Nogle var ligefrem selv højskolelærere.  Blandt disse founding fathers så man bl.a. folk som Axel Olrik, Evald Tang Kristensen og H. F. Feilberg.

Oprindeligt var tanken bag foreningen at samle og udbrede kendskabet til ”de nu svindende levninger af gammel tro, tænkemåde, digtning, skik, sprog og dagligliv”. Naturligvis i samarbejde med Dansk Folkemindesamling, som var stiftet nogle år tidligere – i 1904. Midlerne var “skrifter”, “foredrag” og “blade”. Faktisk satsede datidens folkekulturelt interesserede på de dengang højfrekvente medier, og på medier, som havde et vist folkeligt præg. Man ønskede i øvrigt også at formidle det indsamlede med “letlæste” videnskabelige udredninger.

I dag har vi andre midler til vores rådighed, og dette handlede mit eget indlæg om. Om nødvendigheden af, at vi i nutidens historiske foreniger prøver at gøre de gamle kunsten efter og se på, hvilke medier der er højfrekvente og populære  – når det altså er den brede tilgang, der er i fokus. Andre målgrupper kan selvsagt fordre andre medier og publikationsformer – men det er interessant at bemærke, hvor moderne datidens folk egentlig var.

Det er naturligvis tankespind, men spændende at overveje, hvilke medier de havde valgt, hvis det var idag – 100 år efter – at en forening af denne type skulle startes op. Jeg kan godt lide at forestille mig, at de naturligvis havde kastet sig ud i at podcaste eventyrene og lagt masser af viser og sagnfortællere ud på YouTube, sådan at “folket” kunne finde dem og kommentere med deres egne bidrag. Olrik havde naturligvis haft en forskerblog som Carl von Sydow kommenterede ivrigt på og Evald Tang Kristensen havde twittet til de andre fra sine mange indsamlingsrejser….

Men iøvrigt var det en festlig og fagligt interessant fødselsdag, med mange gode og perspektivrige indlæg. Ingen nævnt, ingen glemt. Programmet findes fortsat på foreningens hjemmeside, og mange af foredragene burde også kunne også inspirere i andre kulturhistoriske foreninger og sammenhænge.