Den store udfordring


Ved denne uges referencegruppemøde i Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik var der – som vanligt – spændende diskussioner og nye synsvinkler. Fx diskuteres i Sverige sammenhænge mellem kulturforbrug og helse, en sysnsvinkel vi (så vidt jeg véd) savner at få belyst i Danmark. Et andet oplæg satte spørgsmålstegn ved den traditionelle opdeling af læringsrum i informelle, uformelle og formelle. Også diskussionerne var interessante – Peter Aronsson sammenlignede efter mit oplæg om sociale medier den udfordring som kulturarven og læringens verden har nu, med den der opstod efter at bøger blev tilgængelige for de fleste. I stedet for at lære bøgerne , måtte man i højere grad til at diskutere og videndele omkring deres indhold. En meget interessant sammenligning, som jeg aldrig selv har overvejet.

Et spændende element i de nordiske diskussioner er desuden den klang, som ordet “formidling” synes at være på vej til at få i vore broderlande. Her er formidling ikke nødvendigvis noget entydigt positivt, men også noget, som rummer et magtforhold snarere end en ligeværdighed.  Der er ikke et dialogisk forhold mellem “den der formidler” og “den der bliver formidlet til”.

Mit oplæg, der blev holdt sammen med Bente Jensen fra Aalborg Stadsarkiv, handlede om den kommercielle udfordring. Kulturarvens institutioner har ikke længere en art “monopol” på en lang række opgaver. Formidling har længe været noget, som også andre beskæftiger sig med. Men også indsamling, magasinering, konservering er i dag opgaver, som også private arbejder med. Og udfordringen gælder platforme for dialog med læringsindhold, fx i sociale og andre digitale medier.

Hvad betyder det for den faglige selvforståelse på institutionerne? Og hvad betyder det for de positioner, som vi kommer til at indtage i et samfund, hvor læring via dialog og netværker får et stadigt større betydning? Det var selvsagt ikke muligt for os i et oplæg på 1/2 time at give svaret, men forhåbentlig give bolden op til en videre diskussion af emnet.

Mine slides findes på slideshare og en række fotos (hvoraf nogle blev lidt syrede) er lagt på flickr