Cover what you do best – link to the rest


Jeg er stødt på sætningen rigtig mange gang i den seneste tid på sites, der  handler om netjournalistik. Lidt forenklet er en del af skribenternes pointe, at der ikke er grund til, at mange medier refererer stort set den samme historie fra fx Ritzau uden at tilføre egentligt nyt. Kunne man også applicere denne synsvinkel på kulturarv og institutionssites? Er det nødvendigt, at flere/alle institutioner skriver den samme almene historie om fx landboreformerne eller de slesvigske krige. Skulle man hellere koncentere sig om at fokusere på netop de enkelte genstande, de produkter og de “enkeltfortællinger” som er en institutions særkende?

Den er svær…  Én af de markante forskelle er, at de aktuelle og højfrekvente nyheder er noget, som får en kraftig og kortvarig eksponering, som måske giver et (midlertidigt) højt niveau af forhåndskendskab. Mere “langtidsholdbare” informationer er naturligvis af en anden karakter. Det er ikke sikkert, at en netbruger har de slesvigske krige eller landboreformerne præsent, når vedkommende skal kigge på fx en digitaliseret museumgenstand eller en arkivalsk kilde.

Men det er heller ikke sikkert, at en omfattende og overordnet fortælling eller kontekstualisering er relevant for brugeren i den aktuelle brugssituation. Så måske kunne “Cover what you do best – link to the rest” også være et perspektiv for udvikling af nye samarbejder mellem institutioner med spidskompetencer indenfor bestemte områder og fagfelter.