NCK-vårkonference 2009


Årets vårkonference handlede om kulturarvspædagogik ifht. den 3. og 4 alder. På kulturarvsinstitutionerne er ofte meget fokuserede på børn og unge, og i forhold til det formelle uddannelsessystem. Men vil det fortsætte, eller vil udviklingen i højere grad se den livslange læring (og de selvstyrede læreprocesser) som motor for formidling/dialog omkring kulturarv?

Årets vårkonference bød på gode vinkler og bestptactise-eksempler, og ikke mindst for én, der uophørligt sidder med næsen inde i skærmen. Det kan være godt at høre om noget HELT andet. Dr. Marie Bourke fra Irlands Nationalgalleri gav en spændende beskrivelse af museets arbejde med selvstyrede læreprocesser forhold til kunst, både egen kreativ udfoldelse og ifht. kunsthistorie. Det var opløftende at høre om, hvordan man på museet havde taget de hel banale og indlysende forhold med – så som fx at ældre mennesker godt vil have mulighed for at sidde ned. Det er selvfølgelig ikke raketvidenskab, men en meget væsentlig faktor for deltagelse, hvis ens ben er af en lidt ældre model. Ms. Bourke viste nogle skønne fotos af museumsbrugere, der virkelig havde kreativitet og solskin i blikket under udfoldelserne.

Også Ann Siri Graberg fra Sverresborg Museum havde et godt indlæg, der beskrev, hvordan det var lykkedes at gøre museet til mødested for flere hundrede kulturinteresserede i den 3 alder. Hun spøgte med, at museet var byens bedste scorested for folk over 60 – selvfølgelig en joke, men ikke uden den pointe, at det sociale element er en vigtig komponent når man arbejder med folk i den 3. alder, både som ressource og målgruppe. Det er ikke “kun” socialt samvær og ikke “kun” et kulturelt emne, som der arbejdes med, men to delkomponenter i en helhed. Det er en dynamik, som jeg synes at genkende fra digitale fællesskaber – man vil ikke bare connecte – man vil connecte med “artsfæller” i fht. et socialt objekt. Ann Siri modtog årets NCK-pris for sit mangeårige arbejde med kulturarvspædagogik i Norge. Sidste års prismodtager, Ebbe Westergren fra Kalmar läns museum, holdt et foredrag om tidsrejser “Bridging Ages” i Sydafrika. I forbindelse med sit foredrag nævnte Ebbe også, at hans museum nu har skiftet fokus fra “børn og unge” til i langt højere grad at satse på livslang læring. En synsvinkel, som også lå i forlængelse af Leonie Hohenthal-Antin fra Finland, der berettede om et ældreteater og postulerede, at alle mennesker bør have retten til kreativ udfoldelse og stimulans. En art “kreativitetens menneskerettigheder”, som giver et nyt perspektiv på begrebet “livslang læring”. Dr. Hohenthal-Antin talte desuden om begrebet “flow”, en tilstand som mennesket opnår ved at at være “opslugt” af en aktivitet. Tilstanden er lystfyldt og kan opleves “lindrende” for hverdagens ubehag (gigtsmerter, nedtrykthed, etc.)

Fotos på flickr fra Vårkonferencen 2009
En aldeles elendig video fra festmiddagen og overrækkelse af NCK-prisen 2009