Gudskelov, jeg er født i maj!


spaadom_maj

Det Kongelige Bibliotek har etablerede sidste år en webudstilling om kistebilleder. Den har altså været der et stykke tid, men jeg har (desværre) først rigtigt bemærket den nu.

Kistebillederne er af fortidens herlige massemedier, der enkelt og fyndigt kunne videregive såvel sladder som krasse “sandheder”. Et stykke (hånd)koloreret populærkultur, som man fx klistrede op i låget på klædekister m.m. – deraf navnet. De kan (ofte) rumme satire og humor – men også religiøse motiver og opbyggelige småhistorier, som fx den om pigen Karen, hvis fornuftige frier får hele den omfattende medgift remset op, før han lover “trolig” at elske hende.

På mange måder minder kistebillederne en del om nogle af eftertidens billedmedier. Der er idolbilleder af “stormægtige” fyrster og fyrstinder, stillet op i al deres vælde. Billeder, som ikke giver plakater af filmstjerner og andre celebriteter meget efter. Udover, at trykke- og koloreringsteknikken har ændret sig, naturligvis. Der er også “mærkværdigheder”, som fx den – efter eget udsagn – oldgamle Drakenberg, kæmper og “puslinger”. Hvis datidens teknologi havde været til det, kunne man godt forestille sig dem cirkulere mellem venner – måske lavet om til video: “Hermed skikker jeg Eder den seneste nye Forestilling over græv Struensee og hands Bedrifter …PS: Den er hyleskæg, send den endelig videre. Den, du sendte mig om luderne, der bærer sørgetøj var også fed”.

Andre af kistebillederne ville gøre sig som xeroxlore på kontorets opslagstavle – fx møllen, der maler gamle kællinger om til unge sild, eller den om hanrejen. Man bør være varsom med at læse nutidens adfærd ind i fortidens og omvendt, men det er svært ikke at associere mellem de højfrekvente billedformer. Satirebillederne rummer humor, men også den gensidige bekræftelse på normer og værdier, som vi arbejder med i dagens virale medier.

Og er der ikke ren dameblad i arket med spådommene, som ud fra fødselsmåneden kan bedømme, hvordan den enkeltes krakter og liv vil forme sig. Jeg citerer fra maj – som jeg heldigvis er født i (juni havde ikke været godt):

“Den Pige som i Mai til Verden kom,
er sanddru og forstandig, stille, from.
Hun taler meget naar hun bliver vreed
Men er dog stedse altid stemt til Fred.
Med store Herrer hun bekjendtskab gør;
Thi hun er snild, og handler som hun bør.
Ja, Rigdom falde vil i hendes Lod –
og Lykken bliver stedse hende god.
Den skjænke hende vil en dejlig Mand-
som haver mange Penge, stor Forstand,
De leve skal i Gammen, Glæde, Fryd –
saa Herren lønner dem for deres Dyd
Hvis hun oplever femogtyve Aar
hun en Alder af Sexti et opnaar.”

KB´s udstilling indeholder en lang række kistebilleder, men ikke alle. Fx ikke dem, der findes i andre samlinger, på museer og arkiver. Tænk, hvis man engang kommer til at kunne søge på tværs af samlingerne, fx efter fraser, 1. linjer, titel eller motiv.

4 Kommentarer

  1. Jeg så først og fremst på andre ting, men javisst sjekket jeg min egen måned.

    “At aar gaae hen før hun sig faaer en mand
    Det følger af, at han har god forstand”

    Dette er dystre spådommer.

  2. Åhr… det kommer vel an på… meningen kunne fx være, at der ikke er mange mænd, som har en god forstand. Og at “aar gaae hen” fordi det tager sin tid at finde én, der har? Sådan et postulat kan jo konkretiseres på mange måder … og dét her var så den 70ér feministiske variant ;-)

Der er lukket for kommentarer.