Jamestown i Second Life


Det er ikke hver dag, der kommer nye historiske lokaliteter i Second Life, men i går aftes/nat åbnede der én. På http://slurl.com/secondlife/VSTE%20Island/153/95/24 kan man besøge Jamestown, stedet som i almindelighed anses for at være den første, permanente koloni i USA. Jamestown blev grundlagt i 1607, da de tre skibe Susan Constant, Godspeed og Discovery lagde til. Det var 13 år før de første pilgrimme stod af Mayflower i Massachusetts.

I 2007 var der – forståeligt nok – en del fokus på Jamestown og der er masser af steder, hvor man kan læse om, og se billeder fra museer og oplevelsescentre, der formidler historien om stedet. På http://www.virtualjamestown.org kan man fx bevæge sig ind i en 3D-animation af et hus af den type, som indbyggerne i Powhatans landsby boede i. På den mere oplevelsesprægede lokalitet  http://www.historyisfun.org kan man se fotos af en række rekonstruktioner, der minder temmelig meget om dem, som man også kan opleve i Second Life.

Jeg kan ikke bedømme SL-Jamestowns autencitet i detaljer, men husenes udseende, den “trekantede pallisade” og de tre skibe i havnen – samt de “hvælvede” huse i Powhatans landsby giver et indtryk. Som enhver anden rekonstruktion på fx et frilandsmuseum, besøgscenter el.lign. Og selvfølgelig er der steder, hvor man undrer sig lidt. Fx over, at dørene i nogle af husene er omkring 5 meter. Godt nok er alting “bigger and better” i USA…. men alligevel?

Det er et fagligt/privat selskab, Virginia Society for Technology in Education, der har bygget stedet. Netop fordi det er tænkt som et forsøg ifht. undervisning, er de forskellige bygninger forsynet med klikbare infopunkter. Der er bl.a. nogle, der rummer citater fra John Smiths dagbøger. Som med andre SL-lokaliteter kan det være interessant at sammenligne mulighederne med dét udbytte, man  få ved fx en “konventionel” 3D-animation – som fx den på http://www.virtualjamestown.org/paspahegh/examine.html

Den “konventionelle” ser rigtigt flot ud. Visuelt er den måske pænere og lidt mere realistisk i teksturen end husene i SL. Men efter min mening er SL-versionen lidt lettere at navigere. Det er enkelt at bevæge sig inde i huse og telte, når man først er vant til at gå og stå med sin avatar. Det er der naturligvis en del, som ikke er. Men man er heller ikke vant til at navigere den næste nye “konventionelle” animation. Måske skal man næste gang bruge piletasterne, måske kan man bruge mus – eller noget andet. Næste oplevelse i SL ligner den foregående rent “motorisk”, hvilket på sigt gør brugen enklere. Desuden rummer SL mange flere muligheder for aktiviteter – herunder den større oplevelse af fysisk rumlighed samt interaktion med andre personer (hvilket man jo har vanskeligere ved i “solooplevelsen”). Det skal blive interessant at se, hvordan – og hvorvidt – Jamestown udvikler sig videre frem.

Se flere billeder fra Jamestown i SL på flickr