På besøg i Stanford Virtual Archives


Stanfords arkiver har etableret et lille testsite i SL. Her vises eksempler fra arkivet på en måde, som udnytter det tredimensionelle medie på en interessant måde. Gennem at vise klikbare arkivkasser, med autentiske etiketter får gæsten et indtryk af, hvordan arkiver og arkivalier ser ud i virkeligheden. Ganske vist flyver virkelighedens arkivalier ikke rundt oppe under loftet :-) . Men forbindelsen mellem fysiske arkivalier i arkivkasser – og den almindelige onlineregistratur illustreres på en spændende måde.  Rent arkivpædagogisk er det måske en udfodring, at vejen går fra de “fysiske” arkivalier til on-line registraturen? Den almindelige vej for brugeren er jo sædvanligvis den modsatte – fra registratur til arkivalier.

Men pointen – at registraturen hænger sammen med fysiske arkivalier er tydelig og vist på en måde, som udnytter 3D-mediet godt. Også selvom den lille film måske ikke yder installationen retfærdighed. Bl.a. er opløsningen meget bedre i SL end på filmen, hvilket jo yder arkivalierne noget mere retfærdighed.