Arkivversioner af virtuelle verdener


archiveslandaug2009

Ved gårsdagens månedlige møde i Archivists of Second Life deltog avataren Mollie Mavendorf, som præsenterede et meget spændende projekt som er i gang. Udvikling af et redskab som scanner – og dermed skaber arkiveringsversioner – af virtuelle verdener. Projektet, der er skabt med fondsmidler, er et samarbejde mellem bl.a.  UIUCStanford og University of Maryland. Også Linden Lab, skaberne af Second Life, er involveret på forskellig vis.

“Sim-scanneren” vil kunne scanne både hele øer og enkelte områder, og det er planen at den skulle kunne virke i såvel Second Life som andre virtuelle verdener bl.a.  OSgrid. Et af de forskningsmæssige bidrag er bl.a. opbygningen af et særligt virtuelt univers, som skulle kunne modtage de scannede verdener og opbevare disse samt deres genstande, sådan at de på et senere tidspunkt kunne stilles til rådighed for brugere/forskere. (Så vidt jeg forstod, var denne platform baseret på opensource-verdenen Sirikata (sirikata.org, sirikata på flickr, sirikata på vimeo)

Der er selvsagt en masse spørgsmål med relation til fx ophavsret m.m, hvis genstande og byggerier klones. Og efter hvilke principper skal lagringen ske. Skal det gode gamle proveniensprincip med ind i den virtuelle verden, eller kan man bygge en art kaosarkiv omkring en slags semantisk tilgang? Hvordan kan arkiveringsversionerne stilles til rådighed for brugere? Hvordan dokumenterer man de aktiviteter, som finder sted i virtuelle verdener? Faktisk er der en superspændende opgave for kulturforskere. Gennem fx in-world interviews, deltagerobservation m.m. og alle de fra RL kendte metoder kunne det være interessant at gennemføre egentlig etnologisk dokumentation i virtuelle verdener. Bryllupper, fester – mindesteder (jeg har fx oplevet en dyrekirkegård for RL kæledyr). Det hele er også på de virtuelle platforme og venter næsten bare på etnologerne.

Altsammen meget spændende og Archivists of Second Life er interesserede i, som gruppe, at være lidt med i projektet om arkivering af virtuelle verdener. Der er møde næste gang den første søndag i september 2009 i Archives Land kl. 1 pm. SL-tid. Der er faktisk ingen danske arkivarer med – kun undertegnede, som jo er frafalden ;-)

Posten er – til en afveksling – crossblogget på http://arkivformidling.wordpress.com