Mayflower og Plymouth i Second Life


Jeg er oprigtigt usikker på, hvor længe stedet har ekstisteret, men forleden tog min avatar Charlotta et kostme på, der passer rigtig godt til den stereotype, populære fremstilling af pilgrimmenes påklædning i sort og hvidt ;-) . Så det var passende til et besøg på  “The Mayflower – Southern Cross“. Stedet er opbygget af en privatperson med historisk interesse. Lokationen består dels af en rekonstruktion af skibet og dels af et miljø, der beskriver Plymouths og Mayflowers historie.  De historiske informationer findes i form af en række – meget store – skilte, som gennem tekst fortæller om de første pilgrimmes ankomst og første tid.

Stedets historiske autencitet kan formentlig diskuteres på en række punkter. Fx minder stedets “bordlamper” i mistænkelig grad om petroleumslamper. Og et af skiltene formidler den populære historie om, at indianerne bidrog med en,  for europæerne, hidtil ukendt delikatesse – nemlig popcorn – til den første Thanksgiving middag. (En nøjere gennemgang af kildegrundlaget for historien om popcorn til Thanksgiving kan man i øvrigt finde på museet Plimoth Plantations website )

Men – diverse unøjagtigheder ufortalt – så giver skibet et indtryk af rumligheden. Hvorvidt der er tale om målfast gengivelse er ikke oplyst, men rummene er små og ikke helt nemme at bevæge sig i for en avatar. Netop oplevelsen af rumlighed – eller mangel på samme – er én af de formidlingsmuligheder, som er unikke for 3dimensionelle verdener og miljøer.  Og dermed er Mayflower under alle omstændigheder et besøg værd. Det er også et sted, som det er let at se potentialet i, fx flere genstanbde (indbo) med beskrivelser og referencer til Plymouths første bebeoere, der er temmelig veldokumenterede – også genealogisk.