Hvad er interessant seo for arkiv og museum?


Som ansat i kulturarvsbranchen hører man fra tid til anden forslaget om, at det så må være et godt mål at være øverst i Google på fx “arkiv” og “museum” (alt efter institutionstype, forstås.) Det er naturligvis altid godt at ligge pænt på de søgekriterier, som ens interessenter anvender. Fx skulle man gerne være synlig på institutionens navn. Men er institutionstypen oplagt?

For flere år siden læste jeg et godt indlæg på én af mine yndlingsblogs “Pletfjerner er vigtigere end Vanish“. Indlægget handlede om det væsentlige i at være synlig på dét, folk søger efter – ikke kun på dét produkt, man gerne vil sælge. Kan denne tankegang mon overføres til kulturarvsbranchen?

Kulturarvsinstitutioner beskæftiger sig med emner, historiske perioder, bestemte kunstnere, “-ismer”, regioner, byer, osv.  Der er en lang række former for indhold som kan udgøre en indgang, der er mere relevant for brugere, end selve institutionen.

Brugeren, der fx googler en bestemt institution eller institutionstype er temmelig målrettet.  Den, der søger efter hhv. “arkiv” eller “museum” véd, at hun ønsker kontakt med netop denne type kulturarvsinstitution. I realiteten er hun måske så afklaret, at hun ikke søger efter det, hun vil finde –  men leder efter stedet, hvor hun allerede ved, at det ønskede findes. En ret specialiseret tilgang.

Tjekker man søgevolumen i Insights for “arkiv” og “museum” er den pæn – også sat i forhold til konkrete emner, man kan sammenligne med. Fx som ovenfor, “museum” i forhold til forhistoriske tidsperioder. Umiddelbart kunne det derfor være fint at opnå synlighed på institutionstypen. Men søgeudtrykket kan have en høj volumen, fordi det optræder i kombination med andre ord. Kombinerer man “museum” med et andet ord – fx “børn” (en vigtig målgruppe) – ser volumen helt anderledes ud, denne gang i periodernes favør.

Et andet forhold er, at det næppe er ligegyldigt for brugeren, hvilket arkiv eller hvilket museum, hun får fat i.  Skal museet være et naturhistorisk museum på Fyn eller et kunstmuseum på Sydsjælland? Skal arkivet være et lokalarkiv på Bornholm eller et stadsarkiv i Nordjylland?

Brugere interesserer sig for både brede og smalle emner:  “Provinskøbings historie”, “Slægten Glatnakke fra Lille Afkrog”, “Offerfundet i Pluddermosen” osv … hvor de opdigtede navne jo efter behag kan skiftes ud med mere realistiske og relevante.

Èn seo-strategi kunne derfor være arbejde på at øge synligheden på de emner, som institutionen kan belyse for de søgende brugere. Altså fx synliggøre webteksten om  “Provinskøbings historie” eller e-registraturens post om brevsamlingen med relation til “slægten Glatnakke”. Jeg kender ikke i skrivende stund til institutioner, der har arbejdet med seo-tekst ifht. vejledning og historiske artikler.  Men de findes sikkert. På databasesiden kunne man nævne Amsterdams Stadsarkiv, der har lagt kræfter i at gøre deres e-registratur synlig i Google (søger man byens tidligere borgmester, Wim Polak i hollandsk google er posterne fra registraturen blandt søgeresultaterne)

En kombination af synlighed på institutionsnavn/type men også på det reelle indhold, dvs. de emner og forhold, som institutionen formidler eller tilgængeliggør… er det interessant seo for kulturarven?

8 Kommentarer

 1. Tak for de pæne ord. Der er ikke noget bedre end at være nogens yndlingsblog.

  Museer bør måske især hitte på Google op til særudstillinger, som ofte har stor interesse i en kort periode. Jeg fulgte med, da Statens Museum for Kunst havde en udstilling om Wilhelm Freddie – og et tilhørende websted med spil og andet lir. Op til udstillingen steg søgningerne efter denne kunstner dramatisk, og udstillingen blev omtalt i alle medier, men museets fine websted hittede ikke på Google. Det bør det gøre i god tid, inden udstillingen åbner.

  Man skal altså skrive nogle googlevenlige sider om kunstneren i god tid inden udstillingen åbner.

  Der er ikke så meget hokus pokus, men man skal indtænke det i markedsføringsrutinen.

 2. Godt indlæg, Charlotte.

  Selvom man, som jeg, er historisk interesseret, er det ikke nødvendigvis alle museer jeg er interesseret i at besøge. Derfor er det af vital betydning at være mere beskrivende i sine pressemeddelelser og nyheder omkring udstillinger, som Søren Storm Hansen også er inde på.

  Content rules når vi snakker SEO.

 3. Kære begge,

  1000 tak for kommentarer – jeg er beæret over, at I orker at kommentere på en lille blog som min!

  Jeg synes det er spændende, at I begge to nævner markedsføring af særudstillinger ifht. museer.

  Ifht seo oplever jeg her en udfordring i, at særudstillinger er et medie, der faktisk er mere flygtigt end nettet. De står måske kun 4 måneder og så er de væk igen. Det er heller ikke sikkert, at særudstillingen indeholder materiale, som institutionen normalt udstiller eller formidler, og når den er slut, så er der i mange tilfælde ikke længere brug for de sider, som der er seo´et på, og dermed den værdi der er samlet her.

  Derfor tror jeg også, at en vigtig overvejelse er forholdet mellem ofte at tilrettelægge og “seo´e” nye sider om nye særudstillinger, der hele tiden skiftes ud – og det mere langsigtede arbejde i fht. de emner, som institutionen er “kerneformidler” af. Her er så også udfordringer, hvis der er mange lokale redaktører på et stort site, men det er en anden historie.

  Det er noget jeg har spekuleret en del over på det seneste. En særudstilling er en tidsbegrænset aktivitet. Men har kulturarven ikke sin egen “lange hale”, som stiller andre krav? Min overvejelse er, at kulturarvsinstitutionerne kan have gode grunde til at arbejde med “langtidssynlighed” på kerneemner, kerneperioder, etc. hvor interessen tidsmæssigt rækker langt ud over den tid, som fx en særudstilling eller et projekt typisk varer.

 4. Sagen med SMK og Wilhelm Freddie er faktisk lidt mere speget. Museet fik en 22 millioner af Nordeafonden til at udvikle virtuelle udstillinger, og meningen er, at disse udstillinger skal leve videre, når de fysiske udstillinger lukker.

  Det er en god ide. Museet har brugt en masse ressourcer på at få en udstilling op at stå, så hvorfor ikke lade den leve videre på nettet, hvor der ikke er pladsmangel og de ikke skal aflevere lånte kunstgenstande tilbage.

  Og den findes da endnu: freddie.smk.dk, men jeg tvivler på, at nogen finder den, for de har ikke prioriteret synlighed på Google.

 5. @ Søren Storm Hansen. Interessante pointer om Google og særudstillinger. Jeg arbejder selv på museum og har ikke tænkt det logiske i at særudstillinger i god, god tid skal google-forberedes.
  @ Charlotte, i princippet bør særudstillingernes emner jo være inde under museets kerneydelse og dermed vil et site om særudstillingen kunne dække en aspekt af kerneydelserne og dermed gå ind i den lange hale.

 6. Hej igen,

  Også tak for kommentar til Martin.

  En særudstilling er bestemt én af kerneydelserne for et museum, og kan en mikrosite “bygges om” til noget mere permanent, der ikke kun handler om udstillingen, men om emnet, så er der skabt en ressource. Helt enig!

  Men jeg tænker også på alt dét, som fx afspejles i de permanente samlinger og andre, mere “varige” tilbud. Er man fx “Provinskøbing Museum” eller “Provinskøbing arkiv” er der en interesse i at være synlig på aktuelle, særlige tiltag – men den mere “basale” synlighed på fx “Provinskøbing historie” eller “Provinskøbing befrielsen” osv. synes jeg også er interessant, selvom den måske er mere rugbrødsagtig.

  Forresten er der også et andet aspekt. Måske lidt banalt, men alligevel: Seo er jo mest relevant i forhold til noget, som nogen vil søge efter. Enten fordi det er noget, som har en høj “almen interesse” eller “tilbagevendende interesse”, fordi det har aktualitet, eller fordi der fx gennem annoncering m.m. er skabt en interesse, som giver sig udslag i søgninger.

  …og Søren, jeg kan SÅ godt følge problemstillingen med den Google-usynlige flash. Det er noget, som rigtig mange kulturarvsinstitutioner har brugt (og stadig bruger) for at opnå den lækre brugeroplevelse, som man vanskeligt får på den alm. flade side. Hvis jeg selv fik sat kniven for struben i valget mellem “lækkerhed” og synlighed, ville jeg foretrække det sidste. Men jeg mener, at Statens Museum for Kunsts Freddie-site var et forsøg. I forhold til den seneste udstilling om Abildgaard valgte de en anden tilgang og den site er meget mere synlig end Freddie-siten.

 7. I tilfældet Provinskøbings historie ville jeg nok – også – benytte Wikipedia, Flickr, YouTube, Facebook. Det burde være muligt for Provinskøbings museum at kontrollere hele side 1 af Googles søgeresultater.

  Missionen på nettet burde vel ikke være at få besøg til museets websted men at udbrede kendskabet til Provinskøbings historie.

  Måske borgerne kan bidrage med billeder på Flickr – der ligger måske meget i loftrummene. Måske har de anektoter, de kan fortælle på Facebook, og det ville da være dejligt, hvis de kan bidrage på Wikipedia.

  Så kan man løbende høste det bedste til den autoriserede version på museets websted.

 8. Jeg er ganske enig, men tænkte i første omgang nok lidt énsporet på seo ifht. tekster. Men besøgende på mainsite er langt fra at være det eneste interessante paramenter.

  Grunden til, at man ønsker synlighed i fx Google, bør jo handle om hensynet til udbredelse af viden og dialog om de emner, som institutionen arbejder med. Kontaktflader med forskellige muligheder for interaktion bliver stadigt mere relevante i denne sammenhæng. (Men det er en måde at arbejde på, som er ret anderledes, end man hidtil har gjort på kulturarvsinstitutionerne).
  Der er institutioner, som jeg synes laver nogle rigtig interessante ting – eksempelvis det svenske Rigsantikvarembede på Flickr Commons og Rockheim, der er har oprettet en “rockipedia”, hvor interesserede kan dele deres viden om norsk rock.

  Mainsite er ikke, hvad det har været, og det tror jeg måske heller aldrig, at det bliver igen :-)

Der er lukket for kommentarer.