SL viewer 2, Google Youtube og slideshare


Da den nye SL-viewer blev lanceret forleden, skyndte jeg mig naturligvis at få den downloadet. Brugerinterfacet virker umiddelbart mere brugervenligt end det gamle, bortset fra, at den også har en højere “lækkerhedsfaktor”, Flere ting er organiseret mere hensigtmæssigt end før. Fx er funktionen til upload af teksturer m.m. nu placeret i tilknytning til inventory – logisk, eftersom det er hertil filerne skal uploades.

Den helt store nyskabelse er imidlertid, at det nu er muligt at placere en url som tekstur på en prim. Brugere, der anvender viewer 2, kan interagere med teksturen, på samme måde, som i en browser…. og dog. En af de helt store fordele ved at kunne bruge html som tekstur er naturligvis, hvis det også gør det muligt at kollaborere.

SL Viewer 2 og YouTube
Denne kombination fungerer udmærket så længe man blot ønsker at vise siden med videoer og ikke forsøger at klikke  videoen frem i fuldskærmsvisning. Prim´en viser filmene fint, og det er muligt for en avatar at vise en film for en anden, ved at indtaste url´en í den urlboks, som fremkommer over prim´en.

SL Viewer 2 og Slideshare
Kombinationen fungerer ikke helt godt, en væsentlig udfording er her fuldskærmsvisningen, der åbner en ny side i almindelig browser. Det virker mere forstyrrende i Slideshare end i YouTube, fordi præsentationerne her ikke altid indeholder lyd. En præsentation, der primært består af fotos og tekst kan være vanskelig at følge med mindre siden er præsenteret i et temmelig stort format.

SL Viewer 2 og Google
Søgninger i Google fungerer fint, men en interessant mulighed er, at det faktisk er muligt at dele og samarbejde om dokumenter i Googledocs. Man kan dels vælge at dele et dokument, ved at placere en url, der også sendes som invitation til personer, man ønsker at samarbejde med.   Man kan istedet vælge at dele den url, som gør det muligt for alle med kendskab til urlen at skrive i dokumentet. I så fald kan alle rette, ændre og skrive i dokumentet, der vises på prim´en.
Googlemaps virker ikke helt så godt, idet det ikke er muligt at fremvise et kort for flere. Hver bruger skal i princippet selv klikke sig frem til indhold, og manipuleres kortet (fx hvis der skubbes med udsnittet) er det kun den avatar, der “bruger ” det pågældende kort, som kan se, hvad der sker. Det er tilsyneladende heller ikke muligt at anvende urler (eller slurl´er) der er indsat i kommentarfelterne til de enkelte lokationer. En oplagt anvendelse af de nye muligheder kunne ellers have været SL-navigation udfra RL-lokationer.
Et skift til Street-View virker iøvrigt udmærket – men igen kun for den avatar, som interagerer med prim´en. Evt. øvrige tilstedeværende ser kun dét, som de selv har klikket frem.

Men ingen tvivl om, at muligheden for at anvende websites in-world er et stort skridt fremad!