Arkivkuffert til salg som læremiddel


Helt tilbage omkring århundredskiftet var vi utvivlsomt mange, der vendte blikket mod Skånes Arkivforbund og ikke mindst: den altid innovative, engagerede Karin Sjöberg – Nordens første, rigtige arkivpædagog. Med publikationer som “Historia på riktigt” og den i hvertfald i Danmark verdensberømte “väskmodel” var de skånske arkivfolk med til at sætte nye dagsordener. De fik fremfor alt sat arkivformidling og arkivpædagogik på dagsordenen, som nye arbejdsfelter inden for den nordiske arkivverden.

Så det er nok meget passende, at det første kommercielt producerede læremiddel med udgangspunkt i “kuffertmodellen” netop er produceret af Skånes Arkivforbund, i øvrigt sammen med læremiddelproducenten Gleerups. Kuffertmodellen er simpelt – og godt – tænkt. I en mappe eller kuffert findes en række kopier af ægte dokumenter, kopieret og rekonstrueret så virkelighedstro som muligt. Eleverne arbejder med disse nænsomt kopierede arkivalier, og får derved et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde med originale dokumenter, vurdere dem, udøve kildekritik og selv danne sin egen mening om fortiden. I et informationssamfund er kildekritik uden tvivl én af de vigtigste ting, som skolebørn bør lære.

I beskrivelsen af det nye læremiddel, der iøvrigt handler om sex, prævention, kønssygdomme etc. skriver forlaget: “Att dokumenten är i originalutförande väcker både nyfikenhet och inger respekt hos eleverna. Bakom de flesta handlingar finns det enskilda öden som ofta är gripande.”.

Ja, præcis sådan er det at arbejde med arkivalier, de vækker nysgerrighed, indgiver respekt og rummer skæbner der lukker op for historien.

Man kan købe materialet “Ur Arkiven” i Gleerups webshop til 595,- sv.kr. plus porto m.m-