Sådan: NARA nu med arkiv-wiki!


Så har National Archives and Records Administration (NARA) åbnet en wiki, hvor brugere kan gøre det, man normalt gør i wikier – oprette sider, selv dele og skrive.

Arkivet opfordrer brugere til at bidrage, hvis de har gjort et godt fund i arkivalierne, eller har en historie at fortælle, som har relation til arkivets samlinger. Wikien “Our Archives” er et fælles digitalt rum hvor forskere, genealoger, undervisere – OG samlingernes personale, kan dele viden. Både om arkivets samlinger, men også om egen aktuel research eller forskning. Deltagelse kræver, at man opretter sig med en brugerkonto, ligesom på andre lignende steder. Our Archives giver også mulighed for fx at lægge information til on-line registraturen og publicere transkriberede dokumenter.

Foreløbig – her i den første måned – er der ikke så meget indhold på sitet. Det rummer primært artikler med realtion til NARAs organisation og tilbud, samt “featurede” arkivalier. Fx er hele sektionen “Genealogy tips” tom, hvilket den nok ikke forbliver særligt længe.  Det er en frisk strategi af NARA at starte webstedet op med så relativt begrænset indhold: Vil brugere vige lidt tilbage for at være den første, som skriver? Eller vil nogle tværtimod opfatte det som en udfordring? (eller er der måske indgået nogle aftaler med engagerede grupper, som ser frem til at gå i gang). Overvejelsen om, hvor meget man som institution skal styre/ikke påvirke brugernes valg af, hvad de finder relevant må også være med i betragtning.

Konceptet arkiv-wikier er jo ikke ukendt. Helt tilbage i 2007 var NA på banen med deres “Your Archives“. Men er der sket en udvikling i forhold til kollaboration mellem institution og bruger, som afspejler sig i, at NARAs tiltag er “Our” – “Vores Arkiv” –  dvs. et fælles rum for BÅDE brugernes og arkivpersonalet?

Det lyder i hvertfald godt, og det ville være godt at se en lignende wiki med samarbejde mellem brugere/institutionspersonale i Danmark. Det skønneste luftkastel ville måske være en fælles og samlet wiki, der kunne knyttes til en samsøgning mellem daisy og danpa? Og hvad med alle de arkiver, der findes på andre kulturarvsinstitutioner? Findes der ligenende tiltag, hvor fx museer supplerer deres tilgængeliggørelse med en samarbejdsplatform?