Skønne arkivalier fra NA på Flickr Commons


The National Archives UK’s Historic Documents set

Vodpod videos no longer available.

Historic Documents, posted with vodpod


Det er næppe nogen hemmelighed for læsere af min blog, at jeg er vild med både det britiske og det amerikanske rigsarkiv (hollænderne bør forresten også nævnes :-). Det er arkiver, der er meget udadvendte og allerede gennem flere år har anvendt sociale netværkssites.

En tidligere post handlede om, hvordan man får mod til arkivbesøg. At man kan bruge et arkiv og hvad de mon har sådan et sted er næppe noget, som mange umiddelbart går og tænker over. Arkiver er desværre ikke altid så synlige som andre kulturarvsinstitutioner, men National Archives i UK gør en del for at blive det. Umiddelbart er det måske ikke oplagt, at et rigsarkiv har noget at gøre på en fotodelingsside som flickr. Men NA har været en del af Flickr Commons siden marts i år. Med deltagelsen på flickr får arkivet placeret eksempler fra samlingerne et sted, hvor folk samles for at se og afkode visuel information .

Og det er ikke småting, som har fundet vej fra magasinerne til flickr: Ian Flemmings plan der skulle sikre briterne den tyske kodemaskine Enigma, dokument og dom fra retssagen mod hestetyven Dick Turpin, Jane Austens testamente, signalementer på militante kvindevalgretsforkæmpere, et brev skrevet af én af de mange, som hævdede at være Jack the Ripper…..m.a.o superfede arkivalier, der anskueliggør en masse om samlingernes diversitet. Men også om deres “tilgængelighed” og institutionens ønske om at række ud og nå sin omverden, dér hvor den er. Her er det arkivet, der kommer til brugeren, ikke omvendt….og det er fantastiske historier, som de viste arkivalier løfter en lille flig af.