Det digitale infobord – snart klar til 2.0?


Denne – lidt ældre – video viser nogle eksempler på, hvad digitale borde – surface computers – kan. Efterhånden er der mange museer, som har fået denne type digitale info-borde, hvor gæsten selv kan kalde forskellige billeder, tekster m.m. frem. Man kan, med udgangspunkt i Benjamin Asmussens indlæg på formidlingsnet diskutere, om det kan kaldes interaktivt eller “aktivt“.  De digitale bordes tilbud er  i reglen, at brugeren selv vælger hvilke tekster og billeder, der skal kaldes frem. Derfor er “aktive” eller “digitale borde” nok mere en mere korrekt betegnelse end “interaktive”. Men under alle omstændigheder er det lidt af et tigerspring ifht. den gamle udstillingstekst, der er klæbet op på en planche.

Men hvad nu, hvis man kunne endnu mere med infobordene? Hvis de blev mere sociale, hvis man kunne påvirke deres indhold og derved kommunikere med andre kulturarvsgæster – eller med andre uden for institutionens rum? Det er ikke svært at forestille sig, at den i almindelighed stigende accessism kan skabe en helt naturlig forventning at kunne håndtere, påvirke og bruge digital information i fx vejlednings- og udstillingsrum.

Kunne man fx bruge infobordet til nogle af de helt almindelige elementer, som idag findes på de fleste websites? På de borde jeg har set, er alt indhold i princippet ligestillet. Hvad med en tagcloud, som afspejler afsendernes vægtning gennemvæsentlige nøgleord? Eller funktionen “mest sete”, som viser brugernes valg? En anden mulighed var, at man kunne teste sin viden, tage “personlighedstests” og måle sit resultat med andres – eller dele det og udfordre sine venner. Eller hvad med mulighed for, at man som bruger kan tage sin telefon og få adgang til at tagge og dele via login til aktuelle sociale netværk? En adgang gennem brug af kendte teknologier, sites m.m., som er kendt og mestret i forvejen, fritager brugeren for først at skulle sætte sig ind i en ny device. Samtidig sætter det indholdet i cirkulation, der hvor folk i forvejen er, og har deres netværk.

Et yderligere skridt kunne være, at brugere havde mulighed for ikke kun at påvirke visningen af infobordets indhold, men også placere nyt indhold i dem – fx ved at tagge og anbefale genstande i udstillinger ved hjælp af deres telefon.

I takt med, at stadig flere anskaffer sig mobile enheder med stadigt mere avancerede funktioner, bliver det mere og mere sandsynligt, at også kulturarvsinteresserede vil ønske at bruge dem på museer og arkiver. Ikke som en særlig og exceptionel mulighed, men som en helt naturlig del af et digitalt liv. Surface computing er under alle omstændigheder noget, som vi formentlig snart skal vende os til i langt større omfang end i dag. At skubbe og regere med indholdet åbner op for en meget mere sanselig tilgang, end den, man får ved blot at læse en tekst. Mon håndteringen ikke også kan give en anderledes følelse af ejerskab til den nye viden – herunder lyst til at dele og interagere endnu mere?

Links
Salget af smartphones i Danmark
Minimum 150.000 – 200.000 iPhones i Danmark
Danskerne køber smartphones som aldrig før
Konfirmander sætter gang i salget af smartphones