National Archives lukker brugerne ind i udviklingen


Hvis man er bare lidt nysgerrig efter at følge med i, hvad der kommer af nye tjenester hos Google, så kender man labs. National Archives i Storbritannien har taget ideen til sig, nu har de også et “lab”, der åbnede for et par måneder siden.

Der var en gang – også i kulturarvsverdenen – hvor man endelig ikke skulle åbne for noget som helst, før det var færdigt. HELT færdigt!  Ellers ville brugerne blive skuffede i deres forventninger, og måske ligefrem vrede over, at produktet ikke var godt nok. En ny tjeneste skulle derfor helst være udviklet, testet og afprøvet grundigt, før der blev lukket op for herlighederne. Det var dog ikke det samme som, at man ikke  inddrog brugere i udviklingen. Fx kunne man have en fokusgruppe med i definition og tilrettelæggelse af et projekt, og man kunne invitere et hold “testpiloter” til at afprøve den nye tjeneste.

Med labs-tanken kan man vel næsten sige, at en del af arbejdet med fokusgruppe og testpanel er blevet crowdsourcet. I stedet for at få testresultater og input fra 10-15 personer, har man – i hvertfald i teorien – muligheden for at få input fra måske 50, 100 eller måske endnu flere.

Der er sikkert nogen, der har forsket i disse ting (og det ville være skønt med evt. henvisninger, hvis nogen kender til det). Men umiddelbart ville jeg tro, at labs-metoden på visse punkter kan have nogle fordele.  “Test-situationen” er meget forskellig. Fokusgruppen er udvalgt: en mindre gruppe, der kommer til institutionen og deltager i et arrangement hvor de normalt får traktement, stor opmærksomhed og hvor de interagerer med hinanden. “Labs-deltagere” afprøver en tjeneste derhjemme, med deres egen teknologi og i en situation, som måske er meget tættere på den realistiske brugssituation. Gruppen af labs-deltagere kan blive talmæssigt meget større, hvis tilstrækkeligt mange synes, at en tjeneste er interessant nok at være medudvikler af. Og det må man vel egentlig håbe, at der er, eftersom det er ærgerligt at udvikle tjenester, som kun få er interesserede i at anvende. Samtidigt ligger labs-tankegangen måske tættere på den måde, som viden produceres på idag: mere proces end projekt.

NA Labs-siten rummer en blog fra teknologi-direktøren, info m.m. foruden en række nye services, som man kan teste og give feedback på. Der er også en lille video, hvor institutionens fungerende chef introducerer siten og dens muligheder. Personligt kunne jeg ikke lade være med at bide en lille smule mærke i formen: en nydelig, yngre mand med en lidt moderne frisure, placeret i et åbent rum med glasafskærmninger og en lang række synlige skærme. Hvis jeg ikke havde bemærket, at der stod “National Archives” på videoen og glasvæggen, ville mit første bud være “nyhedsredaktion” eller “medievirksomhed”: fingeren på pulsen, åben for input, klar til at handle?

Links:
The National Archives Labs

Præsentationsvideo for National Archives Labs

Indlægget er crossblogget på arkivformidlingsbloggen