Nordiska Museet i samarbejde med Wikipedia


Man bør aldrig afsløre slutningen på en film – men nu gør jeg det alligevel: Nordiska Museet har 6 millioner billeder – Wikipedia har 12,3 millioner besøgende. Og det er så begyndelsen på et (forhåbentlig) smukt venskab.

Nordiska Museet har en fantastisk billedsamling, men hvilke museer og arkiver har ikke det? Billedarkiver ER fantastiske, næsten uanset hvad. Før digitaliseringens tidsalder kunne de – ligesom mange andre arkiver og samlinger – være vanskelige at komme til. Man skulle rejse derhen. Måske havde man ikke mulighed for på forhånd at orientere sig om samlingernes indhold, så det var naturligvis slet ikke sikkert at turen til arkivet/billedarkivet blev kronet med held. Siden har mange heldigvis digitaliseret løs af samlingerne. Outputtet kan være meget forskelligt, fra egne “lukkede” databaser, som er vanskelige at opdage hvis man ikke kender dem, til mere åbne, synlige og delbare steder som fx på Amsterdam Stadsarkiv og Powerhouse Museums collection database. Powerhouse stiller fx et API til rådighed for interesserede.

Nordiska går nu også nye veje ved at publicere billeder, dér hvor der er interesserede brugere, som søger viden. Der er andre nordiske kulturarvsinstitutioner, fx Riksantkvarieämbetet og Spårvägsmuseet som benytter flickr på en tilsvarende måde.

Men Nordiska er vist det første nordiske museum, som indleder samarbejde med Wikipedia? På arkivsiden har Regionarkivet i Göteborg allerede i 2009 påbegyndt et samarbejde. Her er det tanken at publicere 1000 fotos for at forbedre leksikonets billedside … og måske endda  lægge grund til nye artikler.

For museet er det en vej til at sætte sin billedsamling i spil overfor nogle store brugergrupper, der med stor sandsynlighed lettere vil finde materialerne på Wikipedia end i en traditionel, institutionsspecifik museums- eller arkivbilleddatabase.

At få indhold ud til store brugergrupper, sætte samlingerne i spil, være med til at skabe ny viden og nye muligheder for at formidle viden er noget, som forhåbentlig mange andre nordiske kulturarvsinstitutioner vil kunne skrive under på. Kommer vi mon ikke til at se flere Wikipedia-samarbejder, og flere tilgængeliggørelsesprojekter via sociale medier?

Links:
Nordiska Museets pressemeddelelse om samarbejde med Wikipedia

Regionarkivets samarbejde med Wikipedia

Slidesharevideo om Regionarkivets Wikipedia-projekt

Riksantkvarieämbetet i Sverige på flickr commons

Spårvägsmuseet på flickr