National Archives – det virtuelle klasseværelse


På det veloverståede seminar om arkiver, læring og nye medier gav Andrew Payne fra National Archives en praktisk demonstration af institutionens online læringstilbud “The Virtual Classroom“.

The Virtual Classroom anvendes ved, at læreren bestiller en (gratis) session og eleverne fx logger ind mens de sidder i skolens pc-lokale. TNA bruger e-learningssystemet Elluminate. Der er systemkrav, men ikke behov for, at brugerne skal downloade og installere en tung, særlig klient, som det ofte kan være tilfældet i læringstilbud, der fx indeholder spil, virtuelle verdener eller lign.

Underviseren på TNA kan ses via webcam, og har mulighed for at fremvise billeder og chatte/tale med deltagerne på skærmen. Eleverne kan chatte tilbage og løse opgaver via et brugerinterface. Dette arbejdsområde ser måske ikke særligt funky ud, men det virker! I øvelsesopgaven som Andrews medarbejdere stillede den forsamlede flok af arkivformidlere, blev der bl.a. vist en tegning fra et håndskrift. Opgaven var at analysere tegningen og finde frem til hvilken type person, den viste. Ved frihåndstegning på dokumentet kunne vi let markere fx krone, scepter, trone og heraldiske symboler, der identificerede personen som en konge (Det gik derimod knapt så godt med at finde rundt i den engelske kongerække og få sat navn på!). Via både tale og chat blev de to skoletjenestemedarbejdere i London meget nærværende.

National Archives underviser hvert år 15.000 elever, hvoraf 7.500 er online. Mange kulturarvsinstitutioner har læring og undervisning på nettet, men TNA´s muligheder skiller sig ud. Som regel er online-tilbud ressourcer, som eleverne benytter individuelt; spil, opgaver og ressourcer i form af læsestof, fotos m.m. Hos TNA er der, modsat mange andre kulturhistoriske online tilbud, rigtige mennesker i begge ender af skærmen. Bliver realtid det nye sort i netundervisning? TNA´s virtuelle klasseværelse har en form, der også udmærket kunne anvendes af museer, men jeg har ikke kendskab til nordiske institutioner, der har forsøgt noget lignende. Bortset fra Vasamuseet.

Links:
National Archives
Elluminate
Historical Association: Making History – Using Archives in the Classroom
Arkivformidlingsbloggen
Vasamuseet: Besök Vasa via Skype