Danskerne og internettet 2010


Nu er den her! Publikationen, som vi venter med spænding, er  netop udkommet: Danmarks Statistik har taget pulsen på danskernes it-brug i 2010. Vi er ret digitale, vi er på sociale netværk, og vores netbrug bliver mere og mere mobilt. De ældre er pænt med.

86% af alle danske familier har adgang til nettet fra deres hjem, og det er over EU-gennemsnittet på 70% …men både hollændere, svenskere og nordmænd ligger foran med 91 – 88%. De fleste har hurtige forbindelser, for det er kun 6% der sidder med fx et gammeldags modem, og vi bruger vores computer næsten hver dag – det gælder i hvertfald 78% af os.

Det kan nok ikke overraske: den mobile adgang til nettet er stigende. Iflg. undersøgelsen anvender 54% af danske netbrugere internettet via mobile enheder (laptop, telefon, pda, etc.) og det gælder ikke kun de yngre. Selvom mobil adgang er lavest i aldersgruppen 60-74 er det alligevel én ud af fem, som bruger nettet, når de er på farten. Undersøgelsen viser dog, at der er en klar tendens til, at jo ældre man er, desto mindre bruges mobilen til andet end tale og sms.

E-mail er stadig den mest populære anvendelse af nettet, men det er et område i forandring. Chat og IM vinder frem –  4 ud af 5 netbrugere i alderen 16-24 anvender disse former. Informationssøgning er også populært, især information om varer eller tjenester samt nyheder. 2 ud af 3 danskere mellem 16 – 74 år læser eller downloader nyheder, aviser m.m. og en tredjedel af os deler indhold vi selv har skabt. Podcasts er især populære i aldersgruppen 25-34 og navnligt blandt mænd.

Vi er også blevet (endnu) mere digitalt-sociale. Det er nu over halvdelen af befolkningen som bruger en social netværkstjeneste, nemlig 54% – eller 2,2 mio. danskere. Og det er Facebook, der styrer – over 90% af dem, der bruger sociale netværkstjenester er med her, og det gælder også de ældre. Faktisk er 28% af internetbrugerne mellem 60-74 med på et socialt netværk (også her er Facebook populært). De ældre har været flittige med at oprette profiler i 2010, for de har næsten fordobblet deres tilstedeværelse i sociale netværk. Tjenester som MySpace og Twitter anvendes af hhv. 4 og 3% af befolkningen. De fleste bruger de sociale tjenester i hjemmet, men 27% svarer, at de også bruger dem på jobbet.

Men der er naturligvis nuanser, fx aldersmæssigt som nævnt, men også i forhold til geografi.  Ca. 12% af de danske familier har slet ikke computer – men det gælder især nordjyderne som har 16% “computerløse” hjem. Det er også nordjyderne, der – sammen med regionerne Sjælland og Syddanmark – er de mindst interesserede i sociale netværkstjenester.

Sammenlagt må man nok atter konkludere at det ser ud til, at nettet er kommet for at blive. Der er også interessante pointer og trends: at vores netbrug går i retning af det mobile kan ikke undre. Men hvordan kan vi bruge denne viden, hvis vi arbejder med kulturarv? Èn mulighed kunne være at arbejde for at understøtte denne brug gennem mere gratis WiFi til onsite aktiviteter.  man kan også skrive sig bag øret, at selvom “E-mail morfar” stadig er ved magt, så finder yngre aldergrupper at chat, IM og lignende er naturlige måder at kommunikere på. Mon ikke de vil vente at se nogle chatbokse på vores websites, som kan møde denne form for realtiskommunikation? En tredje pointe: Vi er en del, der bruger sociale netværk på arbejdet. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at nogen spille poker eller smider med får (hvis man i det hele taget stadig kan dét?). Men det peger nok også i retning af, at faglig kommunikation og idéudveksling på flere platforme er en helt naturlig, fornuftig og saglig løsning for netværksmennesket.

Én ting har undret mig en del: At det især er yngre, der er glade for podcasts. Umiddelbart ville jeg tro, at de ældre, der fx synes om lydbøger, også kunne være interesserede. Hvorfor vil ældre ikke have podcasts? Er der tekniske udfordringer – fx usikkerhed eller lign. om hvordan man downloader og bruger? Eller er det fordi tilbudene med det rette indhold mangler?

Links:
Befolkningens brug af internet 2010 udkommet 29. april 2011 (illustrationen er klippet herfra)
Ældre i Norden er mest på nettet, NYT  fra Danmarks Statistik 199, 29. april 2011