Medskabende rekruttering – mini-crowdsourcing af jobbets indhold


ikon fra Wikimedia http://simple.wikipedia.org/wiki/File:Handshake.svg

I et nyligt blogindlæg diskuterer den meget kommunikerende “kommunchef” i Katrineholm nye metoder for rekruttering. Han leder efter former, der i højere grad hænger sammen med den måde, som vi forholder os til vores arbejde på idag og som samtidigt rummer grundlag for ny udvikling. Den svenske kommunalchef kalder det “medskabende rekruttering”, og lader en væsentlig del af rekrutteringsprocessen handle om at skabe de ideer og det indhold i stillingen, som skal skabe innovation. Og han foreslår, at en del af forløbet foregår via fx Facebook.

En væsentlig pointe i kommunalchefens tanke er, at det er rekrutteringsgrundlaget, der skabes med Facebook-konkurrence og crowdsourcing. Altså ikke en “X-faktorisering” af selve ansættelsesforløbet. Hvis man et øjeblik glemmer risikoen for, at arbejdsgivere er onde udbyttere, der ryger store cigarer, spiller på Børsen og straks vil benytte chancen til at skaffe en masse gratis ideer og tjene styrtende på dem…. er der så ikke nogle pointer i at afsøge mulighederne for nye veje på dette område? Ved forskellige former for ansættelser benyttes i forvejen fx eksterne konsulentbureauer – så hvorfor ikke afprøve nye former, der bygger på andre af tidens fremgangsmåder for innovation?

Kunne nyt stillingsindhold og måske endda nye stillingstyper på kulturarvsomådet skabes på en lignende måde? Der er stor interesse for mange former for brugerinddragelse, og en kombination af brugere, institution og eksterne fagpersoner kunne i fællesskab diskutere og definere fokuspunkter for nye opslag.

Med “brugere” mener vi som regel “eksisterende brugere”, og der er ingen tvivl om, at det i den daglige drift er meget vigtigt at være opmærksom på den daglige brugers oplevelse og behov.  Men samtidig arbejder kulturarvsinstitutionerne også med, hele tiden, med at inkludere nye målgruper. En mulighed for udviklingsrettet crowdsourcing af jobindhold kunne være at inddrage personer fra/med kendskab til segmenter, der er underepræsenterede i den eksisterende bruger”population”.  Suppleret med nye og mere kreative former for ansøgninger og CV’ er, end de traditionelle, der ret beset ikke har ændret sig meget i de sidste 100 år, kunne der være lagt i kakkelovnen til spændende nye måder at finde nogle af fremtidens nye kollegaer på.

Jeg må jo ærligt tilstå, at jeg ikke véd meget om HR og rekruttering, men tanken om at afprøve nye og sociale former lyder umiddelbart interessant.

Links
Medskapande rekrytering (kommunchef)
Social media ansøgninger (Mashable)
Kreative CV’ er (Mashable)