Kulturarv og Google Panda – og hvad med digital tilgængeliggørelse?


I løbet af forår og sommer har Google udrullet en opdatering af den algoritme, som styrer den måde søgeresultater præsenteres på. Panda-opdateringen er rettet imod bl.a. linkfarme og lignende sites med “dårligt” indhold. Det er formentlig de færreste kulturavsinstitutioner, som har sider, der fx er fulde af annoncer, kopierede tekster, kompilerede links uden egentligt indhold, etc. Men andre af Panda-konsekvenserne bør også give overvejelser på arkiver og museer.

Mange af de forhold, som Google Panda vurderer, bør være relativt nemme for kulturarvsinstitutioner at imødekomme. Arkiver og museer, som følger Kulturarvsstyrelsens anbefalinger om at skabe reelt indhold, bør kunne frembringe kvalitetsindhold, som er både velskrevet og originalt, og selvfølgelig ikke kopieret fra andre sites. Efterhånden er mange i kulturarvens verden også blevet så opmærksomme på værdien af traditionel seo, at tekster, rubrikker og andet indhold tilrettelægges så det bliver så nemt som muligt for relevante brugere at finde frem til det.

Men traditionel seo og indhold, som lever op til traditionelle kvalitetskriterier er ikke længere nok. Og i øvrigt skal man også være varsom med at “overoptimisere”. Social deling, via fx netværkssites som G+, Twitter, Facebook, etc, er også et parameter, og her kan ligge en udfordring for kulturinstitutioner. Nu tæller det at blive delt på sociale sites, ligesom fx indgående links talte i “gamle dage”. For at blive delt skal indhold ikke kun være korrekt og troværdigt – det skal også have en form for “X-faktor” som gør, at brugere har lyst at sende det videre. Det betyder, at fx humor, overraskelse, kreativitet, nyhedsværdi og en lang række andre faktorer, som ikke behøver at være en del af klassisk kulturarvsindhold, får betydning.

En faktor, som også kan være interessant er, at sider med dårlig rank kan trække en hel site ned. Flere sites nævner, at sider med få besøg (og lav tidstedeværelsestid ?) tæller på minus-siden. Det stiller selvfølgelig krav til omarbejdelse af alt det indhold, som ikke er “godt nok” og “interessant nok” for brugerne.

Det er imidlertid næppe alt indhold, der på kort sigt kan “opgraderes” på denne måde. Digital tilgængeliggørelse er et af de virkelig væsentlige udviklingsområder, og med de uhyre samlinger som institutionerne har, kan der genereres overordentlig meget indhold – som procentuelt vil have et begrænset antal views. Hvad betyder det for museer og arkiver, som fx har tilgængeliggjort samlingerne med unikke urler for hver enkelt post?

Links:
Googles anbefalinger for godt indhold efter Panda

Googles beskrivelse af den nye algoritme
Interview med Matt Cutts og Amit Singhal på Wired 
Absolutely everything you need to know about the Google Panda Update (artikel)
Google Panda i Danmark (artikel på SEO-supporten)
Beating Googles Panda Update – 5 deadly content sins