Digitale touchborde og tekster på Arbejdermuseet


Arbejdermuseet har fået nye digitale tilbud. Ved to store (flot røde) touchborde kan museumsgæster stå og finde oplysninger om museumsbygningens historie. Hvert bord indeholder 9 temaer, og betjenes via tap på gamle billeder, der “starter” de enkelte forløb. Forløbene består af forskellige former for indhold; dels billedshows med lyd og dels små videoklip. Begge borde kan være i funktion samtidig -og selvom der er lyd på, kan man godt høre, hvad “ens eget” bord afspiller.

En række af udstillingsmontrerne er i øvrigt også forsynet med touchskærme, men her er indholdet tekster om de genstande, som er placeret i den konkrete montre.  Ved tryk på tekstmenuer, kan brugeren her hente mere tekst om de forskellige genstande frem på skærmen i hhv. dansk og engelsk version.

Uanset om touchskærme sidder i et bord eller på en montre, er de en oplagt mulighed for at tilgængeliggøre og formidle indhold på en dynamisk måde. Man får masser af ideer af at prøve Arbejdermuseets løsninger, hvor afspilningerne afvikles let og hurtigt. En spændende tanke kunne fx være at anvende touchborde til faktaprægede afsnit, eller “studiepladser” hvor brugeren over længere tid kan sidde og fordybe sig.  Det kunne fx være at “høre historien fortalt” ved at bladre i film, lyd, m.m. Eller man kunne grave ned i de enkelte genstande, og fx se dem i oprindelig kontekst, eller studere detaljer, som ikke kan ses med det blotte øje på den udstillede genstand. Og måske bliber næste generation af touchbordene sociale …. VÆGGEN som touchbord og bindeled mellem museets forskellige rum?