Britisk rapport: kulturarven skal investere i seo og online evaluering


Culture24 (der minder lidt om Kulturklik) har offentliggjort RAPPORTEN “Get Real” om britiske museers online-tilstedeværelse og diskuterer bl.a. måling af effekt i sociale medier.

Rapporten konkluderer blandt mange andre interessante ting, at den væsentligste “eksterne trafikmotor” for de museale websites er…….. organisk søgning. Det vil i praksis sige, at det stadigvæk er Google, der har afgørende indflydelse på, om museernes websites får besøg.

Men besøg får man naturligvis ikke, med mindre man kan tilbyde indhold, som brugere søger efter (og kan finde). Og én af “Get real”-rapportens anbefalinger er investering af både penge og tid i SEO, fordi det fortsat er den vigtigste kilde til webtrafik.

Undersøgelsen viser også, at den del af webtrafikken, som hidrører fra sociale netværk er lille. Det kan, som det angives i rapporten, skyldes flere forhold. Én mulighed er naturligvis, at det der foregår socialt, ikke giver brugerne lyst til at besøge institutionernes websites. Det kunne i så fald forbedres. En anden mulighed er, at brugere ikke føler behov for at supplere den sociale kontakt, og derfor ikke ser grund til besøg på museets egen platform. Er det tilfældet, understøtter det én af Kulturarvsstyrelsens anbefalinger til museerne, nemlig at museet er summen af alle dets platforme – analoge såvel som digitale og “selvejede” såvel som tilhørende 3. part. Ikke alt kan og bør måles i forhold til effekten i de rum, som en institution selv har skabt.

Istedet kan tilstedeværelse på sociale platforme måles som selvstændige aktiviteter med de målemetoder, som er specifikke for aktiviteterne her. For Twitter anvendtes fx Tweetlevel og Klout, og mht. Facebook de redskaber, som netværket selv tilbyder fx demografi og “fanvækst” suppleret med en udregning af rate for fan-engagement. Der kan ofte være et umiddelbart fokus på kvantitative forhold, antal followers, likere, etc. Kvantitative forhold er naturligvis heller ikke ligegyldige, men så snart man har en vis “kritisk masse” er det relevant at vurdere, om den interaktion man kan skabe, er tilfredsstillende.

Det kan også være værd at bemærke, at de mål som de britiske museer har valgt, ikke kun dækker aktiviteter, som skal måles i forhold til fysiske besøg (fx. subskription på orientering om udstillinger via mailinglister etc., og e-handel som fx online billetsalg). Men også mål som “download af undervisningspakker” og antal brugere, som browser mere end 5 sider i et besøg. Andre målepunkter kunne fx være tilstedeværelsestid eller google-synlighed på udvalgte ord for udvalgte sider, etc.

Efter læsningen krydser jeg fingre for, at næste undersøgelse af danske kulturinstitutioners digitale tilstedeværelser kommer til at inddrage nogle af de samme parametre, som den britiske.

Links
Get Real!
Database med over 170 britiske social media policies (social media governance)

(Tak til @johannaberg for tippet om undersøgelsen)