Digital inklusion på dagsordenen – også for kulturarven


Videoen “Webcam 101 for Seniors….” hvor et ældre par leger med den nye laptop plus indbygget webcam blev lagt på YouTube af barnebarnet – og endte som et viralt hit. Hvilket de to ældre i øvrigt synes er helt OK i denne nye video med “The Happy Huffmanns”.

Generelt er vi godt kørende i Norden mht.  brug af internet.  Men det er ikke alle, som er med – kan kulturarv være et element i digital inklusion?

Ovre på sin blog “Biblioteksdebat” tager Michel Steen-Hansen  fat i et utroligt vigtigt emne; digital inklusion. Et emne, som jeg også synes, at vi hører alt for lidt til. Michel nævner bl.a. tal fra Danmarks Statistik,  som viser at ca. 500.000 danskere er uden adgang til nettet i eget hjem, og at langt den største del af disse er ældre. Den årlige opgørelse fra Danmarks Statistik som viser befolkningens brug af internet, angav for 2010, at 13% af de danske familier er uden internetadgang. 6% har et “gammeldags” forbindelse, dvs. ISDN eller analogt modem. Dvs. at næsten 20% af familierne ikke kører med på den digitale motorvej. Det digitale Danmark er skævt.

Illustrationen er lånt fra Danmarks Statistik: Befolkningens brug af internet 2010.

I Sverige overvejes lignende problemstillinger. Svenskerne har opgjort, at ca. 1,5 millioner svenskere fra 16 år og opefter står helt “udenfor internettet”, eller anvender det meget sjældent. Den svenske kampagne ser digital deltagelse som et krav eller en forudsætning for et velfungerende demokrati, og har som konkret mål, at ikke-bruger gruppen skal være nedbragt med mindst 500.000 inden 2013.

I Danmark er Danmarks Biblioteksforening, Ældresagen og Dansk Folkeoplysnings Samråd i fuldt sving (hvilket man kan læse meget mere om i Michels gode indlæg om digital inklusion).

Men – hvad kan eller kunne kulturarvsinstitutionerne gøre for at mindske den digitale ulighed? Jeg tror, at denne type institutioner har et  – muligvis endda ganske pænt – uudnyttet potentiale, særligt i forhold til de ældre aldersgrupper. Det er gerne sådan, også i forhold til it-kompetencer, at lysten driver værket. Jeg må blankt indrømme, at min egen begejstring og motivation for at lære nyt måske ikke ville være overvældende, hvis målet blot var, at jeg fx skal kunne se og ordne min selvangivelse på nettet. Men hvis der er noget, jeg interesserer mig for og gerne vil – så er det motiverende i forhold til at skaffe sig nye kompetencer. Hvis jeg ovenikøbet kan gøre noget, som jeg selv finder værdifuldt, bidrager det også til interessen. Jeg formærmer forhåbenlig ingen, ved at nævne, at det ikke er de helt unge, som sidder og gør et kæmpe arbejde indekserer, taster, korrekturlæser m.m. på kulturarvsprojekter som Dansk Demografisk Database eller Politiets Registerblade.

Selvom det snart er et ti år gammelt projekt, fortjener Moving Here stadig at nævnes for det digitalt inkluderende aspekt, som var indtænkt i form af “community-work”, hvor lokale bidrog til vidensudvikling og – indsamling ved at skrive egne erindringer, men samtidig fik øgede it- samt sprogkompetencer.

Vi har masser af muligheder for, med udgangspunkt i en interesse for fortiden, at være med til at øge rutine og interesse for brug af it og internet. Et hurtigt skud fra hoften kunne være:

  •  skrive egne livsløbserindringer
  • skrive “del-erindringer”(fx om håndværk, arbejdspladser, særlige emner)
  • beskrive billeder fra lokalsamfundet eller barndommens egn
  • beskrive billeder af redskaber m.m. med tilknytning til særlige erhverv
  • indtaste fra kilder, registraturer o.lign.
  • korrekturlæse andres bidrag
  • afskrive/indskrive indhold skrevet med skråskrift (som er svær for nutidsunge!)
  • skabe video/foto-fortællinger & erindringer som fx på “Digitalt Fortalt”

Jeg tror, det vil være værd at undersøge, om crowdsourcing og samarbejde mellem kulturarvsinstitutioner og fx ældres interessegruper samt folkeoplysnings”branchen” kan bidrage til at udjævne den digitale generationskløft. Samtidig med, at ældres værdifulde erindringer og viden om fortiden samles ind.

Links:
Digidel 2013
(svensk digitalt inklusionsprojekt)
Michel Steen-Hansens blog, Biblioteksdebat
Moving  Here
Digitalt Fortalt

Befolkningens brug af internet 2010 (Danmarks Statistik)
FDIM – Danskernes brug af internettet
(2011)