Crowdsourcing – hvad motiverer deltagere?


Det er især ønsket om at få udfordringer og at hjælpe andre med samme interesse som én selv, der er drivende for deltagere i crowdsourcing.

Ved Arkivforeningens nylige seminar om digitalisering (som jeg desværre ikke kunne deltage i) fremlagde Jeppe Christensen fra Københavns Stadsarkiv resultatet af den undersøgelse, som arkivet har fået foretaget i kølvandet på arbejdet med Politiets Registerblade, et projekt, som jeg også har omtalt i en tidligere post om crowdsourcing og motivation. Det er, så vidt jeg ved, den første undersøgelse af, hvad der motiverer danske crowdsource-deltagere. Stor respekt til Stadsarkivet for det.

Politiets Registerblade er et crowdsourcingprojekt, hvor en række slægtshistorisk interesserede har indekseret oplysninger fra registreringskort, som var et forarbejde til Københavns Folkeregister. Initiativet til digitaliseringen blev taget af de tre landsdækkende slægtshistoriske foreninger, som også lagde en betydelig pengesum i projektet.

Stadsarkivet har bl.a. arbejdet med infrastruktur, hosting m.m. for projektet, og har også fået udført  undersøgelsen af, hvad der har haft betydning for de mange frivillige. Den viser, at én af de allervigtigste motiverende faktorer er at gøre en indsats, som gavner andre med samme interesse. I dette tilfælde slægtsforskning. At man deltager i et fællesskab, hvor opgaverne er udfordrende og sjove har også stor betydning.

Institutioner, som er interesseret i at deltage i crowdsourcing, kan ikke gøre det uden brugere, der har en interesse som understøtter projektet. Mit gæt er, at interessen handler om emner, som er personligt relevante og vedkommende – ikke om institutionen.