Digital kulturarv – hvad sker der i 2012?


Original på Wikimedia (For beskrivelse, rettigheder, m.m. klik på billedet)

Ved nytår er der tradition for at gætte på trends for næste år. Hvad med digital kulturarv? Hvorfor ikke selv hive krystalkuglen frem…  om ikke andet kan man få sig et billigt grin ca. 1 års tid fra nu, når det viser sig, hvor meget der var helt i skoven:

Mindre fokus på institutioner – mere på emner
Dybest set har vi gjort præcis det samme på det sociale net, som vi gjorde, da internettet var ungt. Vi har opbygget institutionstilstedeværelser hver især. Det kan være godt på mange punkter og til en start. Men mennesker er langt mere interesserede i emner, perioder etc. end i fx et bestemt arkiv eller museum. Samtidig er vi begyndt at blive mindre optaget af “hvor mange venner vi har” og mere interesserede i, om der er engagement og aktivitet. Det er bestemt ikke alle, der “liker” noget i forventning om en langvarigt og meget engageret relation, men jeg tror alligevel, at vi i 2012 vil se flere aktiviteter på eksisterende sociale netværk, som er koncentreret om kulturarv i stedet for kulturarvsinstitutioner. Og jeg gætter på, at vi vil se flere kulturarvsinstitutioner interagere på “3. parts steder” i sociale medier.

Øget “nichificering”
Vi er stort set alle sammen på “almene” netværk som Facebook og Linked-in. De er i høj grad baseret på relationer, der allerede eksisterer i RL, og har en styrke i at være communities, hvor stort set alle kan findes. Det er personer, der er i centrum.
Men netværk som pinterest, oink, miso, foodspotting, path m.m. peger i en retning, hvor fokus er på mindre grupper og/eller centreret omkring interesser. Så tør man vove det ene øje og forudsige, at 2012 bliver året, hvor vi ser ét eller flere netværk, der er “mobilt født” og hvor deling og aktiv kollaboration om kulturarv er i centrum?

Tool-apps og mobile websites
Info-apps er næppe altid den bedste løsning, men har flere sammenfald med  kulturvsinstitutioners traditionelle måde at arbejde på. De minder om publikationer, som man “laver færdig” og “udgiver”. Derfor tror jeg, at vi i 2012 vil se flere kulturarvsapps, ikke mindst til undervisningsbrug – og nok især til iPads (selvom udvikling til flere platforme – af flere grunde – nok ikke ville være ringere).
Men: mængen af apps bliver konstant mere og mere omfattende – samtidig med, at man hele tiden må spørge sig selv, om info-app eller mobilt website er bedst for ens brugere og formål. Mit bud er, at tool-apps, der “kan bruges til noget” efterhånden får mere succes end informationsapps, der “bare” fx kan vise tekst, billeder, videoer m.m. som en alm. website. Apps er nok ikke helt så hotte og nye som for 1 1/2 år siden, men hvis/når der kommer gode og gratis opensource editorer i stil med App Inventor, tror jeg vi vi opleve en revitalisering.

Objektificering
Der er flere og flere ting, som mister deres fysiske form, fordi vi henter det digitalt: biblioteksbøger, nyheder, musik … osv. En trend, som nogle peger på, er en stigende “objektificering”, dvs. at man i forbindelse med downloads også kan få tilsendt, printe etc. fysiske ting i tilgift til det immaterielle produkt. Ikke mindst for museer, der holder meget af  genstande, er det en interessant trend. Mon ikke “tilgiftsobjekter” også kommer til kulturarvens verden? Og hvis genstande i fysisk form får en ny betydning, er der måske inspiration til nye muligheder for mødet med fortidens fysiske genstande på museerne. Ét potentiale kunne være digitalt skabte kopier til at røre ved.

Digital kulturarv i det offentlige rum
Vi får flere og flere skærme, og de bliver mere og mere integrerede med hinanden. TV med apps, video på tablet og telefon etc. En “spådom” er derfor dels, at videotrenden fortsætter, men også, at flere og flere flader i det offentlige rum kommer til at indeholde skærme.
Vinduer, borde, spejle, etc. – mange af de flader, som vi anvender dagligt til andre formål, vil også kunne anvendes til integration af touchskærme. Københavns Bymuseum åbnede ballet med VÆGGEN, og der foreligger et spændende konceptkatalog med ideer til brug af skærme i det offentlige rum ved Århundredets Festival i Aarhus. Der har været interessante projekter i de seneste år, fx “Vores kulturarv” og Vendsyssel Historiske Museums udlån af stenøkser til private hjem. Er vi i gang med en generel bevægelse, hvor også mere og mere analogt formidlende kulturarvsaktivitet bevæger sig stadigt længere væk fra institutionernes fysiske rum?

Mere crowd, mere deling, mere….
Crowdsourcing er langt fra at være nyt i kulturarvens verden. Statens Arkiver har siden slutningen af forrige århundrede drevet ét af de ældste (måske dét ældste?) danske, kulturarvsrelaterede crowdsourcingprojekt: Dansk Demografisk Database. Arkivverdenen udvikler fortsat de stolte traditioner ifht. denne form for brugersamarbejder. I 2011 undersøgte Københavns Stadsarkiv, hvad der motiverer deltagere i crowdsourcing-projekter, “Sharing is Caring“-temadagen satte spot på bl.a. fotodeling og ophavsret, Odense Bys Museer og Nationalmuseet begyndte samarbejder med Wikipedia.
Det kan være tættere på ønsketænkning end forudsigelse: men det er fristende at se disse tiltag som led i en bevægelse, som går mod større åbenhed og bredere ejerskab til kulturarven – baseret på bl.a. kollaboration via digitale kanaler. Jeg tror, at vi kommer til at se og høre meget mere til denne type af projekter, og se flere åbne API´er, i 2012.

Måske – måske ikke ….
Kulturarven er ikke altid de første til at springe på nye trends, så der er nok grænser for, hvor meget nyt vi kan nå i år. Men jeg tror, at vi skal holde et vågent øje med e-bøger. Måske bliver 2012 året, hvor forskellige selvpubliceringsmuligheder gør det lettere at udgive egentlige elektroniske publikationer. I så fald vil en del kulturarvsrelaterede årbøger, tidsskrifter etc. have interesse i at springe på. Om ikke andet, så af økonomiske årsager. Crowdfunding kunne være en anden mulighed – dybest set minder det jo om en fra fortiden kendt model: subskriptionen. Derudover bør man nok også være opmærksom på de mere dynamiske e-bogsformer.
Efter at Second Life har droppet sine rabatter til sims med læringsmæssige formål, og flere flotte edu-steder er lukket, kunne det se ud som om OpenSim for alvor kan begynde at blive interessant. Jeg tror stadig på de virtuelle verdeners potentiale, men nok ikke på, at det bliver i 2012, at de udfoldes.
Teknologier som dem, der i det forgangne år bragte Siri og Kinect på alles læber vil måske heller ikke slå igennem kulturarvsmæssigt i løbet af de næste 12 måneder. Det bliver næppe i 2012, at vi ser de første museumsinstallationer med bevægelsessensorer eller arkiv-faq´er med talegenkendelse. Men begge dele er interessante, fordi de gør det muligt at interagere digitalt med historien, uden at bruge tekst.  Måske får vi heller ikke den første kulturarvsdatabase med billedbaseret søgning som hos Google, inden årets udgang, men jeg tror, at vi skal begynde at indstille os på, at heller ikke til søgning, er tekst dét monopol, som det en gang var.

Links om digitale trends i 2012:
Integrate Everything – 10 tech predictions for 2012 (Forbes)
Top 10 digital predictions for 2012 (iMediaConnection)
The Top Ten Technology trends for 2012 (Deloitte)
Årets forudsigelser på E-bogsmarkedet (Digital Udvikling)
10 Bold Tech Predictions for 2012 (Fastcompany)
The Road Ahead: Gartners Outlook for 2012 And Beyond (Forbes)
10 Tech Predictions for 2012 (PCmag)