Kulturminister Uffe Elbæk om arkiver, formidling og digitalisering


Det er ikke hver dag, man kan sidde og blive helt glad for “sin” resortminister. Men en gang imellem sker det.

Kort før jul 2011 var kulturminister Uffe Elbæk på besøg i Rigsarkivet. Det resulterede i ovenstående “hjemmevideo” på Statens Arkivers YouTube. Her peger ministeren på, at nok de færreste har en personlig oplevelse med brug af arkiver. Han fremhæver også, at bl.a. digitalisering og genealogi kan være nogle af de komponenter, som gør arkivernes samlinger konkrete og værdifulde for mange flere mennesker.

Nu ER meget genealogisk relevant materiale allerede digitaliseret. Arkivalieronline indeholder sider fra bl.a. kirkebøger, folketællinger og skifter i millionvis og har ca. 2 mio. besøg om året. Noget lignende gælder for Dansk Demografisk Database, som desuden er ét af landets ældste crowdsourcingprojekter indenfor kulturarv. Men dét er ikke ensbetydende med, at der ikke er en del, som har ret begrænset arkivkendskab.

Kulturvaneundersøgelsen fra 2004 angav, at 84% af danskerne aldrig bruger et arkiv. Hverken Rigsarkiv eller noget som helst andet arkiv. Undersøgelsen viste desuden en signifikant sammenhæng mellem arkivbrug og alder/livsstilssegmenter. Jo ældre vi bliver, desto større er chancen for, at vi bruger arkiver. Desuden er der en overvægt af brugere i det moderne, det fællesskabsorienterede og det moderne-fællesskabsorienterede segment. Så selvom undersøgelsen har temmeligt mange år på bagen, kunne det se ud som om, at der er plads til forbedring.

Arkiver bruges naturligvis af faghistorikere. Men i tusindvis af “almindelige danskere” uden særlige akademiske forudsætninger eller formål bruger også arkivernes samlinger hvert eneste år, bl.a. via nettjenesterne. Og de gør det på lige netop på dén måde, som Uffe Elbæk beskriver: for at finde netop dén historie, som rører og beriger den enkeltes liv.  Det er – i mangel af et dansk begreb – en form for “historical empowerment”. En oplevelse, som man godt kunne unde endnu flere. Det er dog ikke kun den enkelte bruger, der har glæde af indsatsen på læsesal eller foran pc´en. Når flere bruger kilderne, får vi også flere vinkler på historien.

Men med kulturvaneundersøgelsen i baghovedet er der nok grund til at tro, at en del grupper i samfundet endnu ikke har et indtryk af, hvordan samlingerne kan rumme værdi for netop dem. Her har længe ligget en stor formidlingsudfordring – så det er spændende at høre ministeren berøre netop dette aspekt af arkivernes virke.

Arkiver er ikke magtens instrumenter. De er demokratiets og medborgerskabets: jo mere arkivbrug, jo rigere bliver vores fælles historie. Og der er masser af inspiration at hente i udlandet, hvor fx NARA og TNA hører til nogle af mine personlige favoritter.