Google Knowledge Graph – semantisk web bliver alvor


Når Google Knowledge Graph rulles ud i Danmark bliver der nye tider for vidensformidling og måske også for brugen af informationswebsites – også fra museum og arkiv.

Det semantiske web er svært at forstå, og jeg har nok ikke selv helt fat i detaljerne endnu. Vi er vant til, at det er os – mennesker – der finder og sammensætter indhold på nettet. Men i den semantiske verden er det software, som udveksler og anvender indhold på baggrund af metadata. Indhold bliver i stigende grad løsrevet fra den oprindelige kontekst, hvor det er produceret, og måske præsenteret på andre måder og i andre sammenhænge.

Google Knowledge Graph bliver måske dét sted, hvor semantisk først kommer i mainstreamanvendelse. Den finder og sammenstiller en række informationer om det søgte emne til en lille faktaboks i resultatsidens højre del. “Steder” er et af de emner, som er omfattet af den nye visningsform, og hvis jeg vælger at søge efter et vilkårligt museum i en tilfældig by, ser søgeresultatet sådan ud:
 I midten af siden ser jeg de almindelige, organiske søgeresultater, og i højre side sammenstillingen i Knowledge Graph. Jeg får et Googlemap, så jeg kan se, hvor museet ligger, og en kort beskrivelse, der er taget fra Wikipedia. Det ser ud til, at både placering på kort samt åbningstider og henvisning til anmeldelser kommer fra Google Local. (Det er der så nogle udfordringer i ved samme søgning på dansk, men det er en anden historie). Bliver den danske funktion som på google.com, er der også en mulighed for at rette og ændre i tekster, som er forkerte.

Knowledge Graph vil ikke omfatte alt, men i første omgang bla. bøger, film, steder og kendisser. Kendisser kan også være historiske, og søger man efter fx Struensee, ser resultatet således ud:

Knowledge Graph´en i højre side viser et foto fra Wikipedia, korte biografiske data fra samme kilde plus relaterede søgninger. I dette tilfælde bl.a. Chr. 7, Caroline Mathilde og Mads Mikkelsen.

Når Knowledge Graph rulles ud bliver det m.a.o. endnu vigtigere end før, at man gør sit indhold delbart og er opmærksom på, hvordan indhold i Wikipedia ser ud.
“Ser ud” skal forstås både som udseende på de billeder, der er til rådighed for leksikonet og de faktuelle oplysninger, som det indeholder. Der er iøvrigt ikke alle billeder, der stammer fra Wikipedia. Thumbnailen af Christian 7 er fx hentet fra siten honningkager.dk og Caroline Mathildes billede fra thescarletlettershistorymadefun.blogspot.com, begge sites, der kun i begrænset omfang handler om de pågældende.

I første omgang er det ikke alt, der omfattes af Googles nye visning, men det er nærliggende at forestille sig, at der udviddes med andre ting. Fx ting, som findes på museer og arkiver.

For brugeren er det sikkert ret ligegyldigt, om et billede af Syvende Christian kommer fra den ene eller den anden website. Bare det er godt og viser, hvad det skal. Men med tanke på de store mængder af indhold og viden, som findes på museer og arkiver, så  ville det nu være dejligt at se det komme i spil – også semantisk.

Links:
Building the Star Trek Computer – how Google Knowledge Graph is changing search

Five Handy Things you can do with Google Knowledge Graph (Lifehacker)
Google goes back to what it does well (ReadWriteWeb)
Introducing the Knowledge Graph (Googleblog)