Skærmdeling med Screenleap


De fleste har prøvet at telefonguide andre igennem ét eller andet på nettet. Screenleap gør det nemt at vise andre din egen skærm i – næsten – realtid.

De fleste kender situationen, hvor man forsøger at forklare vedkommende i den anden ende af en telefon, hvordan man navigerer på en bestemt website. Det kan være nemt at forklare, men svært for personen i den anden ende at se, hvad man mener. Situationen kunne fx være log-in og brug af en kulturhistorisk tjeneste.

Nogle institutioner – især biblioteker og arkiver – er begyndt at gøre erfaringer med chat, som kan være et udmærket værktøj , fx fordi man kan lægge links, som den anden nemt kan klikke videre på. Men chat løser ikke den grundlæggende udfordring, der er for at overføre den samme form for vejledning, som vi kender fra læsesale, til nettet. Typiske situationer kunne fx være brug af online-registraturer eller læsning og fortolkning af kilder. Her kunne det være rart – både for institutionspersonale og brugere, men også for interessefæller at dele skærm.

Screenleap er en forholdsvis ny tjeneste, som tilbyder gratis skærmdeling via en klient, der benytter Java og HTML5. Man kan signe up og få en konto på Screenleap, men det er også muligt at dele uden at have en profil. Jeg har gjort to forsøg, dels med deling af en almindelig webside og dels med deling af et andet Java-baseret interface, nemlig Statens Arkivers arkivalieronline.dk. Begge dele faldt heldigt ud. Via tjenestens indexside vælger man ganske enkelt at dele, hvorefter det er muligt at sende link og kode til en ven, som derefter logger på og kan se ens skærm. Proceduren er forklaret på siten med screenshot.

Min medtester kunne let få adgang til følge med i min visning af både den almindelige website og arkivalieronline. Den eneste kurre på tråden er, at der er en vis forsinkelse mellem den primære brugers handlinger på skærmen og modtageren. Ikke meget, men der går lige et par sekunder. Billederne nedenfor viser deling af hhv. en tilfældig artikel på Wikipedia, og en session på arkivalieronline. Bjælken med det grønne felt lader den, der har påbegyndt delingen vide, at skærmen nu ses af andre. Den anden deltager kan “svare” ved at også at vise sin skærm – dén mulighed popper op i den blå boks.

Jeg testede Screenleap via hovedsiten, men der findes også en extension til brug i Gmail, og det forlyder, at der arbejdes på et API, sådan at flere muligvis vil kunne integrere tjenesten efterhånden.

Skærmen kan ikke kun deles med én. Alle der får koden, vil kunne deltage i en give session. Screenleap estimerer selv, at ca. 50 – 100 personer vil kunne være med på en visning. Hvis der samtidig bruges Skype, springer mulighederne for fjernundervisning og kollaboration omkring svært tilgængelige kilder i øjnene:

  • Arkivaren kan dele sin skærm og snakke/chatte en bruger omkring en problemstilling, fx bestilling af bestemte kilder, som bedst er forklaret visuelt.
  • Arkivaren kan holde kursus for flere brugere, som skal sættes ind i, hvordan en ny tjeneste fungerer.
  • Medlemmerne i den slægtshistoriske forening kan holde workshop i gotisk skriftlæsning ved at logge ind på en fællessession.
  • Lokalarkivet kan etablere sessioner i forbindelse med fx beskrivelse af billeder. Også folk, der er flyttet fra egnen kan være med via skype og skærmdeling.
  • Deltagere i crowdsourcede projekter kan diskutere fx korrekturlæsning, eller sætte nye ind i brug af indtastningsinterface.
Undervejs kan man vælge at pause, og sessionen lukkes naturligvis ned ved at klikke på knappen der afbryder deling. Sessionen endes i øvrigt også, hvis man lukker sin browser, og den, der tilgår en afsluttet session får at vide, at den deling som hun eller han forsøger at tilgå, ikke længere er aktiv.  Skærmdeling i sammenhæng med realtidskommunikation lyder som en spændende mulighed for kulturarvsinteresserede.

NB: Man skal selvfølgelig altid være varsom med, hvad man deler med hvem og hvorfor. Inden man evt. kaster sig ud i noget fra en institutions-pc er det nok også en god idé lige at vende sagen med it-afdelingen først :-)

Links:
Screenleap offers one-click sharing for free (omtale på Lifehacker)
Screenleap aims to make conference calls more like social media (omtale på Mashable)
Liste over andre skærmdelingstjenester (Liste på alternativeto)