Autentisk digital kulturarv


udvandrerarkivet
Hvornår holder vi op med at tro, at vi altid skal efterligne den fysiske verden digitalt? Muligvis ligestraks, er der nogen, der mener. Så er det farvel til skeumorfisme, og goddag til autentisk digitale tilgange. Kan det få betydning, der rækker ud over design?

Skeumorphisme (se videoen) har haft en betydelig indflydelse på vores tilrettelæggelse af brugergrænseflader og opfattelsen af, hvordan digitalt skal se ud. Når vi “skeumorfer” bruger vi handlinger og genstande, der har betydning i den fysiske verden, selvom det ikke giver mening digitalt. Når vi fx skal slette et digitalt dokument, putter vi det i “papirkurven”. For at vedhæfte en fil, kommer papirclipsen i funktion. Det kan give rigtig god mening for digitalt uvante brugere at få lidt “ikonografisk førstehjælp” til at blive bekendt med de forskellige funktioner. Men det giver ikke altid mening at efterligne den fysiske verden. Når jeg fx åbner min Aldiko, ser jeg en bogreol i træ. Men jeg véd jo godt, at det hele er digitalt, og kunne sikkert også finde ud af at læse mine downloadede bøger i mere rent digitale omgivelser.

Designinteresserede peger på, at skeumorphisme er på vej ud, hos Apple og som trend. Vi behøver ikke at se gengivelser af træ, glas, læder og andre fysiske materialer for at forstå interfaces. Så buddet er, at vi vil få flere tjenester m.m., der er “authentically digital” – autentisk digitale, ligesom Microsofts Metro interface. Kan dét komme til at betyde noget for digital kulturarv?

I kulturarvens verden har vi gjort en del for at simulere den fysiske verden digitalt. Måske ikke i design, men i et ønske om at “digitalisere onsite-oplevelsen”. Ønsket har ikke været så fremherskende i arkivverdenen. Her har man i højere grad fokuseret på tilgængeliggørelse og brug af dokumenter – udvikling af digitale services. Ihvertfald kender jeg ikke til arkivsites, der gennem flash-animationer o.lign. har søgt at genskabe oplevelsen af, hvordan man orienterer sig i læsesalens fysiske rum og bestiller dokumenter, der leveres af en arkivbetjent.

Men museer har ofte forsøgt at “simulere” besøg i det fysiske museumsrum. Fx gennem de 360-graders optagelser (også kaldet “ejendomsmæglershots”) som var meget populære en overgang. Idag synes de navigérbare billeder at føre en lidt mere tilbagetrukket tilværelse på museernes websites. Man skal ihvertfald grave lidt for at finde “virtual tours” på større museers websites (fx har hverken Louvre, National Museum of Natural History eller National Gallery of Art deres virtuelle optagelser markant placeret). Måske fordi optagelsernes præsentation alligevel ikke er så fede i forhold til fx video? Mange af dem er efterhånden også af ældre dato, og besværlige, fordi de er lavet i teknologier, der kræver download og installation af alt muligt.

Men behøver et museum at efterligne den fysiske verden for at give mening online? Fx er det svært at genskabe hele den sociale dimension af et museumsbesøg. En dimension, der ofte fremhæves som meget væsentlig. Hvis vi i stigende grad begynder at opfatte digitalt som et selvstændigt rum, der netop ikke behøver at efterligne det fysiske, vil det måske også påvirke opfattelsen af, hvordan “digitalt” skal bruges. Kan skeumorphismens spåede bortgang også påvirke forventningerne til den klassiske kulturarvs-website?

I den seneste tid har en række nationale kulturinstitutioner fået nye websites, og flere sætter nyhedsformidling og tilgængeliggørelse højt. Det gælder fx det norske rigsarkivden svensk/norske digitalt museum – og måske mest tydeligt Udvandrerarkivet. Sitens fokus er ikke at inspirere til onsitebesøg eller forklare, hvad man gør, hvis man kommer til læsesalen i Aalborg. Målet er at tilbyde brugeren online adgang til relevante og interessante materialer – lige nu og her på nettet, hvor brugeren er.

Kan dét kaldes digital autencitet for kulturarv?
Er kulturarvens websites i færd med at udvikle sig til tjenester?

Links:
Skeumorphisme og usability
Skeumorphism is finally dead (gigaom)
Trends fra webmuseum.dk
The Authentically Digital Design (blogpost)
UI – Authentically digital (pinboard)