Skal arkiv og museum have en tag-strategi?


museiontags
Medicinsk Museion er vist det først danske museum, der har brugt hashstags på Facebook?

Mon ikke udrulningen af hastags på Facebook vil give kulturarvsfolket øget fokus på de små “havelåger”? Den første museumsupdate med tags er allerede live.

Hastags er allerede kendt fra Twitter og Instagram, hvor fx #dkpol og lignende gennem flere år har samlet interesserede omkring forskellige emner. Tags kan måske godt virke uvant, hvis man ikke er vant til dem fra andre platforme. De kan beskrives som en slags “emneord”, der kan knyttes til en post. Tags kan skrives bagefter, som “supplement” til en opdatering eller taggen kan sættes foran et relevant ord, inde i de sætninger man bruger. Der er ikke grænser for, hvor mange tags man kan bruge, men en sætning, med mange tags kan godt være vanskelig at læse. Dog er der mange yngre, som tagger næsten alle ord i deres updates, fx på Instagram.

For museer kan det være fristende at etablere tags ud fra et ønske om at reklamere for en ny udstilling. Det er ikke nødvendigvis en god idé – bl.a. fordi hastags ikke kan vælges fra i feedet, og derfor kan blive karakteriseret som ulovlig reklame. Så egentlige “markedsføringstags” skal man nok undlade, hvilket egentlig også hænger godt sammen med brug af sociale platforme til dialog.

Men hvad så? Ville det være en god idé at “starte en tag” om fx middelalderkeramik – fordi museet har en særudstilling om emnet? Måske…. men ikke nødvendigvis. For det første er det ikke enkelt at “starte en tag”. Man kan ikke “registrere” eller “eje” en tag – det er dem, der deltager i den sociale samtale, som bestemmer. Der kan allerede være andre, som bruger den tag, man havde tænkt på – og man bør ikke bryde ind i andres samtale med et andet emne. Heller ikke digitalt. Et andet spørgsmål er selvfølgelig, om ens emne er så interessant, at nogen vil bruge taggen – også fremover.

Det sidste aspekt er måske ikke det mindst uinteressante:  Hvad er taggens fremtid? Er det et emne, som man vil forholde sig til også efter, at særudstillingen om middelalderkeramik er lukket – og det i stedet er temaet for næste udstilling, der er interessant? Er det en god idé at starte en samtale og bygge et fællesskab omkring den – for derefter at forlade det hele til fordel for et nyt særudstillingsemne efter fx 3-4 måneder? Er institutionens netværk med på dén fremgangsmåde – og hvad med de nye kontakter, der er knyttet udfra den tag, der må se sig overhalet af næste udstillingsemne?

En anden muligheder er at tagge posts med relevante, mere “bestandige” emner, sådan som Medicinsk Museion har gjort i delingen af et blogindlæg om miniaturemodeller, der viser Johanitternes hospitalsvæsen og sygepleje. Det er i øvrigt det første eksempel på museumstags, jeg har set på Facebook. Medicinsk Museion vil næppe holde op med at interessere sig for emner som #medicinhistorie og #lægekunst. Og bruges de samme tags på forskellige platforme, kunne det gøre institutionen i stand til at knytte kontakter på tværs af disse.

En egentlig “tag-strategi” kan hurtigt blive omfattende og tung. Men en tag-liste, med ord, som man vil være opmærksom på ville måske være en idé. Kunne den fx indehold:

 • Generiske emnetags
  Brug af ord og emner, som er relevante for institutionens kerneområde
 • Indsamlingstags
  Fx til brug for fotoindsamling eller lignende omkring et emne
 • “Samtaletags”
  At høre, hvad andre taler om – og deltage med relevant indhold. Ligesom på Twitter.
 • Aktualitets- og årstidstags
 • Onsite-tags
  Fx tags for museet og for forskellige emner, sådan at det bliver lettere for fysiske gæster at twitte, facebooke og instagramme på en måde, som institutionen nemt kan opfange. Det kunne styrke dialogen onsite-online.

En institution vil selvsagt aldrig kunne svare på alt, heller ikke selvom det er tagget.  Men en øget opmærksomhed omkring relevante tags vil gøre det lettere at opdage, om der er oplæg til debat eller ønske om svar/dialog, i posts hvor institutionen eller dens emnefelter optræder.

Hvordan bruger kulturarven Facebook-tags bedst?

Links:
Hvad er en hashtag?