Museer skal forandre noget i folks liv!


over-to-you
Anbefalingerne fra “Museums Change Lives”.

“Every museum should have the ambition to change peoples lives…”. Sætningen findes i en ny rapport fra det britiske museumsforbund. Er det for høje ambitioner – eller sætter mon vi selv barren for lavt?

Rapporten “Museums Change Lives – the MA´s vision for the impact of museums” er kulminationen på “Museums 2020”-debatten og sætter høje visioner for næste etape af de britiske museers udvikling.

“Museums Change Lives” tager udgangspunkt i, at nstitutionerne er dygtigere end nogensinde før til at tage sig af samlingerne, bygninger udbygges og restaureres, udstillingerne forbedres og stadig flere mennesker i samfundet ser museer som værdifulde steder for læring, inspiration og genopladning. Der er altid nogle af de eksisterende opgaver som kan udbygges; en genstand mere at samle ind, en fortolkning der kan forbedres en person der kan nås. Alt dette skal fortsætte, men det er ikke længere nok. Istedet skal der mere fokus på relevans og betydning – ikke på samlinger eller bygninger.

Står det til Museums Association skal museers ambition være at have en indflydelse på samfundet og at ændre noget i menneskers liv. Organisationen lægger i indledningen til dokumentet ikke skjul på, at det bl.a. er krisen og de stadigt mindskende budgetter, der sætter ændring på dagsordenen: Når pengene er små, er det vigtigt med en forståelse af samfundsmæssig nytte og betydning. Den “nye samfundsmæssige nytte” skal udvikles ovenpå de opgaver, som det klassiske museum hidtil har varetaget.

Det er lidt af en “porteføljeudviddelse”, så hvordan kan de britiske museer arbejde med opgaven? I ét af de mange Museums2020-papers peger Tracy Puklowski fra New Zealands Nationalbibliotek bl.a. på, at aktive brugere og udgangspunkt i reelle brugerbehov bør være elementer i museernes udvikling. Det skal erstatte dét, hun kalder “müesli-effekten”: “Kom og besøg os – det er godt for dig!”

Som afslutning på rapporten opremses ti gode råd, der bl.a. omfatter opfordringer til at sætte langsigtede strategiske mål for effekt, villighed til at tage chancer og finde nye partnerskaber, samt at tænke og arbejde langsigtet – dvs. udover projekter og tidsbegrænsede tiltag.

Det bliver ikke mindre spændende at se, hvordan museerne vil måle på, om de nye ambitiøse målsætninger om stadig større relevans bliver opfyldt. For kan man måle samfundsmæssig gennemslagskraft, nytte og relevans i besøgstal?

Jeg tror, at der også er behov for at se på danske museers (og andre kulturarvsinstitutioners) virke i et et lignende lys. Gør vi nytte? Opfylder vi reelt de missioner, som vi har formuleret? Burde vi – i erkendelse af at samfundet ændrer sig hastigt – have nogle helt andre?

Bør vi ikke også kigge på den lange bane, og se lidt længere frem end til de næste 2-3 års helt konkrete mål. Hvad er ABM-institutionens rolle i fremtidens samfund, og hvordan skal vi udvikle os for at bidrage positivt i samfundet – digitalt som analogt – når kalenderen viser 2025?

Links:
Museums Change Lives (pdf)
Museums 2020

Tak @johannaberg for tip!