De unge vil ha´ faciliterede læringsrum på bibliotektet


librarian
Bibliotekaren fra 1911 er måske lige en tand for old-school. Men ellers er “human-powered learningspace” noget af dét de unge vil ha´(Orginalfoto: http://www.flickr.com/photos/derrypubliclibrary/3762251190/ )

For kort tid siden offentliggjorde Pew en undersøgelse om amerikanske Millenials´ ønsker til biblioteker. De kan godt lide et analogt, faciliteret læringsrum med en fysisk bibliotekar.

Man kan hurtigt forestille sig, at “de unge” gerne vil have alt muligt digitalt. Det vil de også – men de vil også gerne have alt muligt analogt. Eksempelvis vil de gerne have, at der er en helt analog og menneskelig bibliotekar, som kan hjælpe med informationssøgning. (Måske er svarene farvet af, at der er tale om unge, som har bibliotekarhjælp til skoleopgaver i frisk erindring?) De vil også gerne have behagelig indretning og rolige områder, hvor de kan sidde og arbejde samt mulighed for gratis brug af databaser. Brug af computere er også højt på listen, selvom 80% af dem har bredbånd derhjemme. De vil iøvrigt også gerne have mulighed for at låne gammeldags bøger. Undersøgelsen viser endda, at det er mere sandsynligt at amerikanere under 30 har læst en bog i printform end deres ældre landsmænd. Og 25% er helst fri for, at de fleste services bliver “automatiserede”.

Selvom undersøgelsen handler om biblioteker, kan dens resultater måske også være interessante for arkiver og museer. Hvis man nu betragter biblioteket som et fysisk område, der giver mulighed for selvstyrede læreprocesser og fordybelse i materialer, som man selv vælger, fortolker og bruger til sit eget formål. Det ligger temmelig tæt på dét, der foregår på en arkivlæsesal, men også på museer, som har indrettet “Faktarum” og lignende i tilknytning til deres udstillinger.

Der er mange måder, som man kan bruge denne type rum på, afhængigt af, hvordan en institution ønsker at arbejde med sin mission. Et faktarum, læsesal – eller hvad man foretrækker at kalde det – kan vanskeligt indeholde den “wow-oplevelse” af et fantastisk rum, som en museumsudstilling typisk søger at skabe. Til gengæld er det måske dét rum, som kan facilitere den nysgerrighed og interesse, som eksempelvis en udstilling eller aktivitet måske kan skabe – sammen med dét, der bare er en fed oplevelse i sig selv.

Det faciliterede læringsrum kan ses som en hub, et sted hvor interesserede, nørder – og andre med interesse i historie kan “komme videre”. Mulighederne kunne fx være:

– Lektiecafé for skoleelever?
– Nørde-træf om forskellige emner?
– Slægts-, lokal- og “emne”historisk “klubaktivitet”?

Nogen vil komme jævnligt, andre måske kun én gang – og rummet kan danne ramme om mange forskellige former for “fordybelsesaktiviteter”, der vanskeligt kan rummes i fx udstillinger eller aktiviteter…. og faktarum/læsesal kan være ét af de steder, hvor institutitionen bruger sit eget API eller faciliteter en del af sin crowdsourcing. Behøver det faciliterede læringsrum at være et bibliotek?

Links:
Younger Americans Library Habits and Expectations (Pew)